Đảng bộ Trường Quân sự tỉnh: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

(NTO) Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ chính trị, Chỉ thị 317 của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng ủy trường Quân sự tỉnh đã tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, đưa nội dung này vào sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, Đảng bộ.

Lực lượng nữ tự vệ được huấn luyện tại Trường Quân sự địa phương. Ảnh: Văn Miên

Theo đó, Đảng bộ, các chi bộ cụ thể hóa các nội dung học tập tấm gương của Bác như: học tập và làm theo tác phong của Bác, lối sống giản dị, trung thực, phong cách làm việc khoa học, được thể hiện trong công tác hàng ngày, trong quan hệ đồng chí, đồng đội. Đặc biệt chú trọng học tập chuyên đề “Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”, với những việc làm cụ thể, được thể hiện trong chương trình hành động của Đảng ủy; trong thực hiện 5 chuẩn mục về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; bảng đăng ký phấn đấu làm theo của từng cá nhân, đây cũng là những tiêu chí đánh giá thực chất mức độ phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên để bình xét phân loại và khen thưởng. Ngoài ra, Đảng ủy còn triển khai thực hiện tốt việc lấy ý kiến của các tổ chức quần chúng nơi công tác, ý kiến nhận xét của cấp ủy địa phương nơi cư trú về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; tổ chức đối thoại dân chủ giữa lãnh đạo, Ban giám hiệu với cán bộ, đảng viên và quần chúng. Thông qua các buổi sinh hoạt của Chi đoàn, tổ Hội phụ nữ, Hội đồng quân nhân, đã tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên và quần chúng phát huy dân chủ, tham gia ý kiến đóng góp việc lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện 3 dân chủ trong đơn vị. Từ đó, đã có những gương tập thể, cá nhân tiêu biểu như: Khoa giáo viên, Ban hậu cần-kỹ thuật, về cá nhân có đồng chí Nguyễn Huy Thông, Đặng Ngọc An, Đỗ Phương Thúy…

Thông qua, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện phong trào thi đua quyết thắng, cán bộ, đảng viên, chiến sỹ trong nhà trường đã thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, thực hiện có hiệu quả “ Năm mẫu mực về Điều lệnh-Chính quy”, qua đó đã giúp cho tất cả cán bộ, đảng viên và quần chúng nhận thức sâu sắc hơn nữa về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương của Bác, phát huy tính tự giác, tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đẩy lùi suy thoái về đạo đức, lối sống, nêu cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng nội bộ đoàn kết, nhất trí cao. Từ những kết quả trên, năm 2012 Đảng bộ Trường Quân sự tỉnh được công nhận danh hiệu trong sạch, vững mạnh; đơn vị xếp thứ nhì trong cụm thi đua nhà trường, Trung đoàn và các đại đội thuộc Bộ CHQS tỉnh.