Đảng ủy Quân sự tỉnh: Tổng kết thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị

(NTO) Ngày 8-11, Đảng uỷ Quân sự tỉnh tổ chức tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 317 của Thường vụ Quân uỷ Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong LLVT tỉnh.

Thời gian qua, việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong đó tập trung mạnh vào “làm theo” đã tạo động lực giúp cho cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh tích cực tự giác tu dưỡng, rèn luyện về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của người quân nhân cách mạng; nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác, góp phần tích cực vào việc xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về mọi mặt và ngày càng xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong phong trào Thi đua quyết thắng của cơ quan, đơn vị. Đảng uỷ Quân sự tỉnh tiếp tục đề ra phương hướng, chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có hiệu quả trong năm 2013.