Ngành bị đình chỉ tuyển sinh: Thí sinh được đăng ký dự thi lại

Ngày 28/4, Bộ GD&ĐT đã có công văn gửi các sở GD&ĐT, các ĐH, học viện, các trường ĐH, CĐ về việc đăng ký dự thi (ĐKDT) đối với các ngành bị đình chỉ tuyển sinh nhằm bảo đảm quyền lợi của thí sinh đã nộp hồ sơ ĐKDT và có nguyện vọng học các ngành bị đình chỉ tuyển sinh năm 2012.

Thí sinh tìm hiểu về trường ĐKDT. Ảnh: gdtd.vn

Theo đó, các sở GD&ĐT được yêu cầu thông báo cho thí sinh đã nộp hồ sơ ĐKDT theo tuyến của sở vào ngành bị đình chỉ tuyển sinh để thí sinh biết và đăng kí lại;

Hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh đã nộp hồ sơ ĐKDT vào ngành bị đình chỉ tuyển sinh được đăng kí lại hồ sơ ĐKDT. Thí sinh đăng kí lại hồ sơ ĐKDT không phải nộp thêm bất cứ khoản lệ phí nào;

Thời hạn để thí sinh được đăng ký lại hồ sơ ĐKDT được kéo dài đến trước ngày 10/5/2012;

Các sở GD&ĐT tổ chức cập nhật, bổ sung và hoàn thiện cơ sở dữ liệu hồ sơ ĐKDT của thí sinh thuộc địa phương sau khi thí sinh đăng ký lại theo đúng cấu trúc phần mềm tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, để bàn giao cho các trường vào ngày 10/5/2012 (tại Hà Nội) và ngày 12/5/2012 (tại TPHCM).

Đối với các ĐH, học viện, trường ĐH, CĐ: Thông báo cho thí sinh đã nộp hồ sơ ĐKDT trực tiếp tại trường vào ngành bị đình chỉ tuyển sinh để thí sinh biết và đăng kí lại;

Hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh đã nộp hồ sơ ĐKDT trực tiếp tại trường vào ngành bị đình chỉ tuyển sinh được đăng ký lại sang ngành khác hoặc cho phép thí sinh rút hồ sơ đăng ký dự thi đã nộp để đăng ký sang trường khác.

Các trường không thu thêm bất cứ khoản lệ phí nào đối với thí sinh đăng ký lại sang ngành khác.

Đối với thí sinh rút hồ sơ ĐKDT đã nộp để đăng ký sang trường khác, các trường phải hoàn trả lệ phí đăng ký dự thi và lệ phí dự thi mà thí sinh đã nộp.

Thời hạn để thí sinh được đăng ký lại sang ngành khác hoặc thí sinh rút hồ sơ đăng ký dự thi đã nộp để đăng ký sang trường khác được kéo dài đến hết ngày 15/5/2012.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ với Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - 30 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội - Điện thoại: (04) 3 6231655 - Fax: (04) 3 6231656. 

Nguồn Báo Giáo dục và Thời đại