Bộ GD&ĐT công bố các quyết định đình chỉ tuyển sinh 2012

Ngày 27/4, Bộ GD&ĐT đã công bố các quyết định số 1601-1600-1599-1598-1597- 1596/QĐ-BGDĐT về việc đình chỉ tuyển sinh đối với 6 trường ĐH, CĐ năm 2012.

Theo đó, năm 2012, dừng tuyển sinh đối với Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Hà Nội; trường ĐH Phú Xuân bị dừng tuyển sinh ngành Tài chính - Ngân hàng; trường ĐH Yersin Đà Lạt dừng tuyển sinh ngành Kiến trúc và trường ĐH Thành Tây bị dừng tuyển sinh ngành Quản trị kinh doanh; trường CĐ Kỹ thuật - Công nghiệp Quảng Ngãi bị đình chỉ tuyển sinh ngành Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng; đình chỉ tuyển sinh ngành Khai thác vận tải trường CĐ Bách nghệ Tây Hà;

Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Hà Nội bị dừng tuyển sinh do chưa có đất để xây dựng cơ sở vật chất riêng (100% cơ sở vật chất của nhà trường thuê ngắn hạn) và tỉ lệ sinh viên trên giảng viên quá cao.

Sau thời hạn dừng tuyển sinh, nếu nguyên nhân dẫn đến việc dừng tuyển sinh được khắc phục thì cấp có thẩm quyền sẽ xem xét cho phép Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Hà Nội được tuyển sinh trở lại.

Trường hợp bị dừng tuyển sinh ngành học đối với 2 trường ĐH Phú Xuân và Yersin Đà Lạt là do chưa có giảng viên có trình độ tiến sĩ và thạc sĩ đúng ngành theo quy định và tỉ lệ sinh viên trên giảng viên quá cao.

Với ngành Quản trị kinh doanh của trường ĐH Thành Tây và ngành Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng của trường CĐ Kỹ thuật - Công nghiệp Quảng Ngãi, lý do bị dừng tuyển sinh là vì thiếu giảng viên có trình độ thạc sĩ đúng ngành đào tạo so với quy đinh và tỉ lệ sinh viên trên giảng viên quá cao.

Ngành Khai thác vận tải trường CĐ Bách nghệ Tây Hà bị dừng tuyển sinh do ba năm liền trường không tuyển sinh được ngành này.

Sau thời hạn đình chỉ tuyển sinh, nếu nguyên nhân dẫn đến việc dừng tuyển sinh được khắc phục thì cấp có thẩm quyền sẽ xem xét cho phép các trường: ĐH Phú Xuân, ĐH Yersin Đà Lạt , ĐH Thành Tây , CĐ Kỹ thuật - Công nghiệp Quảng Ngãi được tuyển sinh trở lại đối với ngành học bị đình chỉ.

Trước đó, Bộ GD&ĐT cũng đã công bố tạm ngừng tuyển sinh đối với 5 trường và 12 ngành năm 2012. Theo đó, các trường bị dừng tuyển sinh là: ĐH Đông Đô, ĐH Văn Hiến, ĐH Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh, CĐ Công nghệ Thông tin TP.HCM và CĐ Kỹ thuật - Công nghệ Bách Khoa.

Các ngành học bị tạm ngừng tuyển sinh là: Kỹ thuật Xây dựng công trình, Tiếng Anh, Tiếng Trung, Việt Nam học (ĐH Chu Văn An); Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử, Công nghệ thực phẩm, Bảo vệ thực vật, Khoa học Thư viện (ĐH Lương Thế Vinh); Kỹ thuật xây dựng công trình, Kinh tế (ĐH Nguyễn Trãi); Kế toán, Quản trị kinh doanh (ĐH Kiến trúc Đà Nẵng).

Nguồn Báo Giáo dục & Thời đại