Viết chì - Thơ Bùi Nguyễn Đức Tùng

(NTO) Đầu của tớ tuy bé, Nhưng ra chữ, ra hàng

Tớ là cây viết chì

Trông mặt tớ đen sì

Xin đừng chê tớ nhé!

***

Đầu của tớ tuy bé

Nhưng ra chữ, ra hàng

Biết nâng tớ nhẹ nhàng

Sẽ thành dòng thư pháp

Tớ giúp bạn làm nháp

Những bài toán, bài văn

Để bạn bớt khó khăn

Khi trình bày chính thức.

***

Bạn ơi! Xin nói thực

Tớ ghét nhất kẻ lười

Dù thi cử tới nơi

Chẳng đoái hoài đến tớ.

Bùi Nguyễn Đức Tùng