Bệnh viện tỉnh: Phát động rửa tay bằng xà phòng

Hưởng ứng ngày thế giới rửa tay với xà phòng, phòng chống bệnh dịch, ngày 23-11, Bệnh viện tỉnh phối hợp Trung tâm Y tế dự phòng phát động buổi lễ rửa tay bằng xà phòng tại bệnh viện tỉnh.

(NTO) Tại buổi phát động, cán bộ y tế đã tuyên truyền và hướng dẫn  nhân dân các bước rửa tay bằng xà phòng và cách phòng chống bệnh chân - tay - miệng… Đồng thời tặng 3.000 cục xà phòng cho bà con. Thông qua buổi phát động rửa tay bằng xà phòng,  ngành Y tế mong muốn nhân  dân  nâng cao nhận thức trong việc bảo vệ sức khỏe của bản thân, cũng như tránh được các bệnh dịch xuất hiện trong cộng đồng, đặc biệt là bệnh chân- tay- miệng.

Đại diện nhân dân tham gia rửa tay bằng  xà phòng cùng cán bộ y tế.