Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình đầu tư phát triển

Năm nay, mặc dù nguồn vốn đầu tư phát triển tăng hơn 25% so với năm 2010 nhưng do triển khai sớm kế hoạch đầu tư, phân bổ kịp thời các nguồn vốn bổ sung và đặc biệt có sự chỉ đạo sâu sát của UBND tỉnh trong việc rà soát các dự án khởi công mới và bố trí nguồn vốn đầu tư có trọng điểm nên tiến độ giải ngân các nguồn vốn từ ngân sách đạt cao, từ đó đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản, nhất là các công trình trọng điểm trong năm.

(NTO) Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển đến tháng 8-2011 là 1.879, 492 tỷ đồng, trong đó vốn giao đầu năm là 1.298,3 tỷ đồng, vốn bổ sung 428,537 tỷ đồng (trong đó vốn hỗ trợ mục tiêu của Chính phủ khắc phục hậu quả do mưa lũ là 150 tỷ đồng/14 công trình), vốn năm 2010 chuyển sang 152,655 tỷ đồng. Xuất phát từ nhu cầu phát triển của địa phương, năm 2011, tỉnh ta có kế hoạch bố trí vốn đầu tư xây dựng 128 công trình. Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh cũng ban hành Quyết định danh mục 12 công trình trọng điểm trong năm, trong đó có 4 công trình hoàn thành, 3 công trình đẩy nhanh tiến độ và 5 công trình khởi công mới. Thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ về cắt giảm đầu tư công, tỉnh cũng đã rà soát tạm dừng 8 dự án thi công mới, giãn tiến độ thi công và tạm ngừng triển khai nhiều dự án khác để tập trung vốn cho các công trình trọng điểm. Như vậy trong năm nay, cả tỉnh thực hiện tổng cộng 120 công trình. Đến đầu tháng 8, tổng nguồn vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách đã giải ngân được 929 tỷ đồng, đạt 49% kế hoạch, trong đó nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung đạt 48%, vốn hỗ trợ có mục tiêu trong nước 58%, vốn trái phiếu Chính phủ đạt 54%, chương trình mục tiêu quốc gia 31%. Riêng các nguồn vốn giao đầu năm đã giải ngân được trên 814 tỷ đồng, đạt 53% kế hoạch (tăng 5% so với cùng kỳ năm 2011).

Thi công nâng cấp tỉnh lộ 708, dài 4 km thuộc địa bàn xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc.
Ảnh: Thanh Long

Những năm trước, công tác giải ngân cho các công trình đầu tư thường tập trung vào 6 tháng cuối năm, nhưng năm nay công việc này được tiến hành ngay từ những tháng đầu năm, các vướng mắc trong triển khai các công trình được kịp thời giải quyết nên tiến độ giải ngân đạt cao, tăng 35% so với cùng kỳ. Do tiến độ giải ngân vốn nhanh nên đến thời điểm này cả tỉnh đã có 44 công trình hoàn thành, 69 công trình đang thi công, dự kiến đến cuối năm sẽ có thêm 29 công trình hoàn thành, nâng tổng số công trình hoàn thành cả năm lên 73 công trình theo đúng kế hoạch đề ra.

Các đơn vị xây lắp tập trung lực lượng thi công nâng cấp đê bờ bắc Sông Dinh,
Tp. Phan Rang-Tháp Chàm,đoạn qua phường Đông Hải dài 700m, với kinh phí đầu tư 27 tỷ đồng.
Ảnh: Văn Miên

Một trong những nguyên nhân thực hiện nhanh tiến độ giải ngân các công trình đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trong thời gian qua, đó là, UBND tỉnh đã luôn quan tâm chỉ đạo, điều hành các ngành chức năng, các địa phương rà soát chặt chẽ các dự án khởi công mới và bố trí vốn đầu tư có trọng điểm, tập trung. Những dự án trong quá trình triển khai gặp khó khăn đã được tỉnh chỉ đạo giải quyết kịp thời. Nguồn vốn từ các dự án dừng khởi công, giãn tiến độ thi công theo Nghị quyết 11 được tỉnh tập trung giải ngân cho các công trình cấp bách hoàn thành trong năm và công trình trọng điểm đang đẩy nhanh tiến độ. Các địa phương trong tỉnh quan tâm đẩy nhanh công tác đền bù giải phóng mặt bằng, bàn giao đất cho các chủ đầu tư để triển khai dự án xây dựng vì vậy góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.

Tuy nhiên vẫn còn những vướng mắc trong triển khai các công trình đầu tư, đó là các quy định, chính sách về đền bù giải phóng mặt bằng, điều chỉnh dự toán xây dựng công trình có sự thay đổi, do vậy một số dự án cần phải phê duyệt lại tổng mức đầu tư làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện. Các địa phương đã nỗ lực thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng nhưng công tác đền bù đất cho dân và các tổ chức còn nhiều vướng mắc, chậm giải quyết ảnh hưởng đến tiến độ thi công các công trình. Bên cạnh đó một số đơn vị đầu tư do năng lực hạn chế dẫn đến công tác khảo sát, lập dự án chưa chính xác nên trong quá trình triển khai thực hiện phải điều chỉnh lại tổng mức đầu tư vì vậy kéo dài thời gian thi công.

Những tháng còn lại cuối năm 2011, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường công tác phối hợp thực hiện các giải pháp để giải ngân hết các nguồn vốn kế hoạch trong năm. Theo đó, tập trung đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi triển khai các dự án đầu tư trọng điểm. Nâng cao trách nhiệm các chủ đầu tư trong việc giám sát, đôn đốc tiến độ thi công các công trình. Những công trình triển khai chậm tỉnh sẽ chủ động chuyển nguồn vốn cho những công trình trọng điểm để hoàn thành theo đúng kế hoạch. Riêng 2 công trình trọng điểm là: Bệnh viện Đa khoa tỉnh và đường ven biển đoạn Phú Thọ-Mũi Dinh, tỉnh có văn bản kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương xem xét bổ sung kế hoạch vốn năm 2011 từ nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ 400 tỷ đồng để các công trình đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành trong năm nay.