Hội nghị trực tuyến sơ kết thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn”

Ngày 29-8, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn” 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011.

(NTO) Tại điểm cầu tỉnh ta, tham dự hội nghị có đồng chí Trần Xuân Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Trong 6 tháng đầu năm, cả nước đã hỗ trợ dạy nghề cho 267.032 người (đạt 53% kế hoạch năm) từ nguồn kinh phí ngân sách Trung ương; trong đó, 48,4% học các nghề nông nghiệp, 51,6% học các nghề phi nông nghiệp, tỷ lệ việc làm sau học nghề đạt khoảng 70%. Trong những tháng còn lại của năm, tiếp tục sẽ hỗ trợ dạy nghề cho khoảng gần 250.000 lao động nông thôn, đảm bảo ít nhất 70% có việc làm sau đào tạo; tiếp tục triển khai thí điểm  các mô hình dạy nghề cho lao động nông thôn tại các các huyện nghèo, các xã điểm xây dựng nông thôn mới, các xã vùng bãi ngang, ven biển…

Ở tỉnh ta, 6 tháng đầu năm đã tổ chức 33 lớp đào tạo cho 1.019 lao động với các ngành nghề: may dân dụng, chăn nuôi, thuyền trưởng, máy trưởng… Trong những tháng còn lại của năm, tỉnh ta tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn học nghề cho lao động nông thôn; mở các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn, hoàn thành kế hoạch năm 2011 đề ra.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, việc triển khai Đề án đã huy động tất cả các bộ, ngành Trung ương và địa phương trong việc đào tạo nghề cho lao động ở nông thôn. Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương cần đẩy mạnh việc đưa thông tin của Đề án qua các phương tiện thông tin đại chúng để kịp thời cung cấp thông tin về các chương trình, chính sách dạy nghề của Nhà nước, địa chỉ, danh sách các cơ sở dạy nghề cho người dân nắm vững và triển khai thực hiện có hiệu quả.