Ủy ban Kiểm tra Trung ương triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Sáng 10/7, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương dự và chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị ở điểm cầu tỉnh Ninh Thuận có các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.

Trong 6 tháng đầu năm, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ KTGS của Đảng theo quy định. Theo đó, nội dung KTGS tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước; việc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; công tác tổ chức, cán bộ; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong xã hội, dư luận quan tâm, nhất là dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; vi phạm trong những lĩnh vực chuyên môn sâu, hoạt động có tính khép kín… Kết quả, trong 6 tháng, cấp ủy cấc cấp đã tiến hành kiểm tra theo điều 30 Điều lệ Đảng đối với 18.476 tổ chức đảng (TCĐ) và 107.165 đảng viên (ĐV); kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 131 TCĐ và 922 ĐV; qua kiểm tra kết luận 720 TCĐ và 2.571 ĐV có vi phạm, khuyết điểm; xem xét thi hành kỷ luật 45 TCĐ và 651 ĐV. UBKT các cấp tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 804 TCĐ và 2.850 ĐV; kết luận 613 TCĐ và 2.390 ĐV có vi phạm, khuyết điểm; xem xét thi hành kỷ luật 95 TCĐ và 1.137 ĐV. Cấp ủy và UBKT các cấp cũng thực hiện giám sát chuyên đề 20.504 TCĐ và 55.795 ĐV; qua giám sát kết luận 988 TCĐ và 1.329 ĐV có vi phạm, khuyết điểm; yêu cầu cấp ủy, TCĐ kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm và xem xét, xử lý trách nhiệm theo quy định.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu dự hội nghị ở điểm cầu tỉnh Ninh Thuận.

Hội nghị đã thảo luận, làm rõ thêm những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ KTGS của Đảng cũng như chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn. Qua đó, kiến nghị, đề xuất giải pháp, biện pháp triển khai nhiệm vụ đạt kết quả cao hơn.

Phát biểu kết luận và chỉ đạo triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú đề nghị cấp ủy, UBKT các cấp tập trung khắc phục những hạn chế, khó khăn, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về nhiệm vụ công tác KTGS và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đối với các vụ án, vụ việc phức tạp, kéo dài thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương và cấp tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Tăng cường KTGS mở rộng trên nhiều lĩnh vực, trọng tâm là kiểm tra theo quy định của Điều lệ Đảng, việc kê khai tài sản, thu nhập và nhiệm vụ cấp ủy giao, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; kịp thời phát hiện, kiểm tra và kiên quyết xử lý TCĐ, ĐV suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, vi phạm những điều ĐV không được làm và trách nhiệm nêu gương, vi phạm nguyên tắc, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm và những vụ, việc nổi cộm, bức xúc trong xã hội. Phối hợp, tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ phục vụ Đại hội lần thứ XIV của Đảng giao và công tác thẩm định nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp; giải quyết dứt điểm đơn thư, khiếu nại, tố cáo, nhất là đơn thư liên quan tới công tác nhân sự đại hội. Tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng ngành; thực hiện luân chuyển, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ, chuẩn bị nhân sự UBKT cho nhiệm kỳ tới…