Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Cơ quan phát triển Pháp

Chiều ngày 9/7, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc trực tuyến với Cơ quan phát triển Pháp (AFD) tại Việt Nam về Dự án chống hạn, xói lở, ngập lụt, thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh Ninh Thuận.

Dự án chống hạn, xói lở, ngập lụt, thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh Ninh Thuận có tổng mức đầu tư 945,279 tỷ đồng; trong đó, vốn vay AFD để thực hiện hợp phần công trình là 688,933 tỷ đồng, vốn đối ứng của tỉnh 213,120 tỷ đồng và hợp phần phi công trình, với kinh phí 43,226 tỷ đồng được sử dụng từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại. Dự án triển khai trên địa bàn các huyện: Ninh Sơn, Ninh Phước, Thuận Nam, với mục tiêu góp phần phát triển quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước, tăng khả năng chống chịu trước tác động của biến đổi khí hậu, nhất là các giai đoạn hạn hán, đảm bảo nước tưới cho hơn 4.300ha đất sản xuất nông nghiệp; đồng thời, cấp nước phục vụ dân sinh, hoạt động công nghiệp, du lịch khu vực phía Nam của tỉnh. Hiện nay, các bước triển khai của dự án đang được UBND tỉnh và phía AFD tiến hành đẩy nhanh thực hiện, đảm bảo đáp ứng đầy đủ các điều kiện để ký hiệp định tài trợ cho vay.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc trực tuyến với AFD.

Tại buổi làm việc, ông Hervé Conan, Giám đốc AFD tại Việt Nam khuyến nghị tỉnh đẩy nhanh hơn nữa hoàn thành các quy trình thủ tục pháp lý; đồng thời, tiến hành song song việc đánh giá tác động môi trường trong quá trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, những vấn đề liên quan tới rừng, các quy định đảm bảo an toàn đập Sông Than, công tác bố trí vốn trung hạn... Phấn đấu đến cuối tháng 12 năm nay sẽ tổ chức ký kết tài trợ.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn và đánh giá cao sự quan tâm, hỗ trợ của ông Hervé Conan đối với dự án triển khai tại tỉnh Ninh Thuận. Trên cơ sở khuyến nghị của AFD, về phía tỉnh sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện các thủ tục cần thiết, nhất là cân đối nguồn lực, bố trí đủ vốn đối ứng theo quy định. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn AFD luôn đồng hành, thường xuyên chia sẻ, trao đổi công việc với các bộ, ngành trung ương liên quan để sớm đi đến thống nhất về các điều khoản vay cũng như Ban quản lý dự án tại tỉnh để dự án triển khai theo đúng thời gian quy định.