Họp báo về tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quý II năm 2024

Sáng ngày 8/7, UBND tỉnh tổ chức Họp báo về tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH) Quý II năm 2024. Tham dự có đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, địa phương; đại diện các cơ quan báo chí, văn phòng đại diện, cơ quan thường trú, phóng viên thường trú các báo, tạp chí trên địa bàn tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm, tình hình KT-XH duy trì ổn định, một số lĩnh vực chuyển biến khá; tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt 12.794 tỷ đồng, tăng 8,07% so cùng kỳ (đứng 14/63 tỉnh thành cả nước và 3/14 tỉnh vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung). Các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời; công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách và hộ nghèo được thực hiện tốt hơn.

Đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, địa phương; các cơ quan báo chí, văn phòng, cơ quan thường trú, phóng viên tham dự buổi họp báo.

Về hoạt động báo chí, các cơ quan báo chí địa phương đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và hướng dẫn, định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong thông tin, tuyên truyền kịp thời công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền; các sự kiện chính trị quan trọng, ngày lễ kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh; kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh quan tâm tuyên truyền, phản ánh kịp thời các sự kiện thời sự, chính trị quan trọng của tỉnh.

Tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan báo chí đánh giá cao những kết quả về KT-XH tỉnh đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến việc cung cấp thông tin về tình hình phát triển KT-XH của tỉnh cho các cơ quan báo chí; công tác quản lý nhà nước liên quan đến lĩnh vực quy hoạch, đất đai, tài nguyên biển; công tác chuyển đổi đất rừng, xử lý các vướng mắc, khó khăn, tồn tại các dự án du lịch…

Trên cơ sở ý kiến của các cơ quan báo chí, đồng chí Hồ Sỹ Sơn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan đã tiếp thu, trả lời và làm rõ các vấn đề báo chí nêu. Đồng chí Chánh Văn phòng UBND tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các phóng viên, cơ quan báo chí trong thời gian qua; đồng thời mong trong thời gian tới, các cơ quan báo chí trong tỉnh và phóng viên, nhà báo các cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn tỉnh tiếp tục chia sẻ, đồng hành với tỉnh trong quá trình phát triển. Tiếp tục tuyên truyền toàn diện và đậm nét về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội... tại địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH và đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.