Tăng tốc hoàn thành mục tiêu năm 2024

Hơn nửa thời gian năm 2024 đã trôi qua, bên cạnh những thuận lợi, cơ hội mới, Ninh Thuận đối mặt không ít khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sâu sát quyết liệt của Tỉnh ủy, sự đoàn kết, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, Ninh Thuận đã đạt được nhiều kết quả quan trọng; kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm duy trì ổn định, một số lĩnh vực chuyển biến khá, GRDP đạt 8,07% (vị thứ 14/63 tỉnh, thành phố cả nước và 3/14 tỉnh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung).

Tỉnh Ninh Thuận đầu tư cơ sở hạ tầng ngày càng đồng bộ, hiện đại. Ảnh: Văn Nỷ 

Phương châm hành động của năm 2024 là “Đoàn kết kỷ cương, chủ động linh hoạt, tăng tốc hiệu quả”; tổ chức thành công Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận; kết quả xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2023, Ninh Thuận xếp thứ 11/63 tỉnh, thành phố, thứ 2/14 tỉnh, thành phố duyên hải miền Trung và trong top 30 tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành tốt nhất trong PCI năm 2023; phát huy hiệu quả tuyến đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo; tình hình trong nước, kinh tế vĩ mô ổn định, tiếp tục đà phục hồi, một số chính sách về đất đai, bất động sản, nhà ở bắt đầu có hiệu lực đi vào cuộc sống sẽ khơi thông các điểm nghẽn về đầu tư... Đây là những tiền đề quan trọng để Ninh Thuận “tăng tốc” hoàn thành các nhiệm vụ đề ra và đạt được mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11-12% vào cuối năm 2024. 

Dự báo thời gian còn lại của năm 2024 vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Song, đảng bộ, chính quyền và nhân dân Ninh Thuận tiếp tục đoàn kết, linh hoạt, sáng tạo, phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, chủ động nhận diện những khó khăn, thách thức để tìm cách tháo gỡ, giải quyết với phương châm “làm đúng, làm nhanh, làm hiệu quả”, nỗ lực đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024.