UBND tỉnh họp nghe báo cáo đề xuất dự án Nhà máy cơ khí công nghệ cao Ninh Thuận

Sáng ngày 3/7, đồng chí Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo đề xuất dự án Nhà máy cơ khí công nghệ cao Ninh Thuận của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng thương mại Đại Dũng (Công ty Đại Dũng).

Tại cuộc họp, Đại diện Công ty Đại Dũng đã thông tin về năng lực, chiến lược đầu tư của doanh nghiệp. Để đáp ứng nhu cầu thị trường, Công ty Đại Dũng dự định đầu tư 2 dự án thành phần tại Ninh Thuận, gồm: Dự án Bến cảng Đại Dũng-Cà Ná tại Khu bến cảng Tổng hợp Cà Ná và dự án Nhà máy cơ khí công nghệ cao Ninh Thuận tại KCN Cà Ná. Quy mô dự án từ 100-150 ha. Tổng mức đầu tư 4.541 tỷ đồng; thời gian thực hiện từ năm 2024-2028. Qua đó đề xuất các phương án bố trí mặt bằng xây dựng dự án và mong muốn tỉnh có chính sách hỗ trợ để dự án sớm triển khai thực hiện hiệu quả.

Đồng chí Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Trịnh Minh Hoàng nhấn mạnh: Theo quy hoạch tổng thể thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Ninh Thuận định hướng phát triển công nghiệp ven biển theo hướng ưu tiên thu hút đầu tư các dự án công nghiệp quy mô lớn, công nghiệp công nghệ cao thân thiện môi trường gắn với phát triển ngành công nghiệp phụ trợ. Do đó, việc đề xuất dự án Nhà máy cơ khí công nghệ cao Ninh Thuận của Công ty Đại Dũng là cần thiết. Đồng chí Trịnh Minh Hoàng đề nghị ngành chức năng và địa phương quan tâm hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các thủ tục về đất đai, chứng nhận đầu tư, cấp phép xây dựng, đảm bảo theo đúng quy hoạch và quy định pháp luật. Tỉnh cũng mong muốn Công ty Đại Dũng có ý kiến chính thức về diện tích, vị trí xây dựng và sớm triển khai dự án nhằm tạo động lực cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của tỉnh trong thời gian tới. Doanh nghiệp cần tiếp tục nghiên cứu lựa chọn phương án tối ưu, phù hợp tại vị trí thuộc giai đoạn 1 của KCN Cà Ná theo đúng quy hoạch được duyệt. Tỉnh sẽ đồng hành với nhà đầu tư có thỏa thuận với chủ đầu tư KCN để có sự thống nhất, tạo điều kiện để doanh nghiệp đầu tư hiệu quả theo đúng quy định pháp luật.