Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Sáng ngày 3/7, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy BĐBP tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả các mặt công tác. Nổi bật, đã lãnh đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhiệm vụ của BĐBP tỉnh năm 2024; lãnh đạo nâng cao chất lượng xây dựng BĐBP tỉnh vững mạnh về chính trị; lãnh đạo thực hiện nghiêm quy định, chế độ sẵn sàng chiến đấu; đấu tranh phòng, chống hiệu quả các loại tội phạm; tích cực, chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ ứng cứu, tìm kiếm cứu nạn, khắc khục hậu quả thiên tai; tổ chức sinh hoạt quán triệt, triển khai chặt chẽ, toàn diện nhiệm vụ công tác năm.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự hội nghị.

Để lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024, Đảng ủy BĐBP tỉnh xác định nhiệm vụ, chủ trương, giải pháp lãnh đạo trọng tâm 6 tháng cuối năm, trong đó chú trọng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực , tiêu biểu”; xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Căn cứ nghị quyết của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch công tác biên phòng và xây dựng lực lượng hàng tháng; các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc tổ chức quán triệt nghiêm túc và cụ thể hoá vào nghị quyết lãnh đạo cấp mình để lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy-Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân vùng biển về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và chương trình, dự án của địa phương nhằm tạo sự đồng thuận và chung tay, góp sức của nhân dân trong phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo quốc phòng-an ninh trên địa bàn. Chú trọng nghiên cứu, nắm, đánh giá, dự báo tình hình sát, đúng, không để bị động, bất ngờ, giữ vững chủ quyền an ninh, trật tự an toàn xã hội phòng, chống thiên tai, dịch bệnh và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên biển; hiệp đồng, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển, BĐBP tỉnh Khánh Hòa, Bình Thuận bảo vệ khu vực vùng biển tiếp giáp và biên giới quốc gia. Lãnh đạo xây dựng BĐBP tỉnh vững về chính trị tư tưởng, mạnh về quân sự, thống nhất về tổ chức, tăng cường kỷ luật; xây dựng lực lượng tiến dần lên chính quy, hiện đại; củng cố, kiện toàn điều kiện hoạt động cho công tác quản lý, kiểm soát cửa khẩu cảng Cà Ná; chủ động ứng phó với mọi tình huống phức tạp, đột xuất, bất ngờ. Thường xuyên bồi dưỡng, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; đề ra giải pháp xây dựng mô hình “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ 4 tốt” và chú trọng kết nạp đảng viên mới; tăng cường kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Chủ động lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng các cấp trong BĐBP tỉnh đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.