Thuận Nam triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Ngày 19/6, UBND huyện Thuận Nam tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Thực hiện phương châm hành động “Đoàn kết kỷ cương, chủ động linh hoạt, tăng tốc hiệu quả”, 6 tháng đầu năm, huyện Thuận Nam đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận: Thu ngân sách nhà nước gần 44 tỷ đồng, đạt 61% dự toán tỉnh giao và bằng 57% dự toán huyện giao. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân được chú trọng; các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Huyện Thuận Nam họp đánh giá tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm.

6 tháng cuối năm, huyện Thuận Nam tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo khung kế hoạch đề ra; triển khai gieo trồng hợp lý; đẩy nhanh bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm; thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, đất đai, tài nguyên khoáng sản; tập trung thu ngân sách, xử lý nợ đọng; hỗ trợ doanh nghiệp duy trì sản xuất, kinh doanh; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, hành chính; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, cải thiện chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh của huyện.