UBND tỉnh họp nghe báo cáo tình hình, kế hoạch thực hiện quy hoạch và thủ tục đầu tư thực hiện các dự án nuôi biển

Ngày 18/6, đồng chí Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình, kế hoạch thực hiện quy hoạch nuôi biển, thủ tục đầu tư thực hiện các dự án nuôi biển.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, toàn tỉnh hiện có vùng nuôi thủy sản chuyên canh, diện tích 957,6 ha (C1) và vùng phát triển điện gió kết hợp nuôi thủy sản, diện tích 1.295,63 ha (C2) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2023 Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. Hiện nay, việc đề xuất quy hoạch phân khu 1/2000 là chưa thể thực hiện được, lý do: không có quy định hướng dẫn trình tự thủ tục thực hiện, thẩm định và phê duyệt quy hoạch nuôi trồng thủy sản trên biển, thiếu các dữ liệu khoa học về vùng nuôi biển. Để tạo điều kiện cho việc quản lý, phát triển bền vững vùng nuôi trồng thủy sản trên biển, kiến nghị UBND tỉnh cho chủ trương thuê đơn vị tư vấn tiến hành khảo sát, điều tra và xây dựng Đề án quản lý và phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển để giúp ngành quản lý tốt vùng nuôi biển. Mặt khác, hiện các công trình hạ tầng kỹ thuật Cảng cá Mỹ Tân (giai đoạn 2) theo Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt nhưng chưa được đầu tư đồng bộ nên khó khăn trong thu hút đầu tư, nhất là chưa đầu tư xây dựng hoàn thiện tuyến kè biển bảo vệ, nguy cơ mất an toàn cao cho người và tài sản.

Đồng chí Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng với các địa phương, các Sở ngành có liên quan rà soát, lập bản đồ vị trí phân khu nuôi biển để sắp xếp vị trí nuôi biển theo quy mô hợp lý, đảm bảo việc phân luồng khu vực nuôi biển; tham mưu UBND tỉnh đề xuất phương án đầu tư hoàn thiện các công trình hạ tầng kỹ thuật Cảng cá Mỹ Tân (giai đoạn 2) theo Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt, nhất là đầu tư xây dựng hoàn thiện tuyến kè biển bảo vệ, hạ tầng kỹ thuật đủ điều kiện để tổ chức kêu gọi đầu tư, đảm bảo an toàn cho người và tài sản. Đồng thời, rà soát tham mưu hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong bước lập dự án nuôi biển có phần diện tích đất liền là đất sạch do nhà nước quản lý theo quy định của pháp luật về đất đai. Giao UBND huyện Ninh Hải rà soát, xác định điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Cảng cá Ninh Chữ, cảng cá Mỹ Tân để bố trí quỹ đất phù hợp để thực hiện khu dịch vụ hậu cần nuôi biển; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường cập nhật phần đất lấn biển thuộc cảng cá Mỹ Tân vào diện tích đất tự nhiên của tỉnh và của huyện Ninh Hải.