Cấp phát gạo hỗ trợ cho hơn 9.500 hộ dân dịp giáp hạt năm 2024

Từ ngày 12-13/6, tỉnh Ninh Thuận đã khẩn trương cấp phát gạo hỗ trợ giáp hạt năm 2024 cho các đối tượng thụ hưởng thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 465/QĐ-TTg ngày 30/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các địa phương dịp giáp hạt năm 2024.

Theo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, trong đợt này tỉnh được phân bổ hơn 589.600 kg gạo để thực hiện cấp phát hỗ trợ cho 5 huyện là: Bác Ái, Ninh Sơn, Ninh Phước, Thuận Bắc và Thuận Nam với tổng số hộ được nhận 9.518 hộ/39.307 nhân khẩu, mỗi nhân khẩu được nhận 15 kg gạo/1 tháng. Trong đó, huyện miền núi Bác Ái là địa phương có số hộ được hỗ trợ gạo nhiều nhất với 3.822 hộ/16.828 nhân khẩu.

Người dân huyện Bác Ái được nhận gạo hỗ trợ dịp giáp hạt năm 2024.

Việc cấp phát gạo được thực hiện nghiêm túc với sự giám sát chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc ở địa phương và người dân, đảm bảo kịp thời đúng đối tượng, số lượng và chất lượng, không xảy tình trạng tiêu cực, khiếu nại …, tạo được niềm tin từ chính người dân ở địa phương và người được thụ hưởng.