Thuận Nam: Họp triển khai Cuộc thi sáng tác nhạc, thơ, ảnh

Chiều ngày 5/6, UBND huyện Thuận Nam tổ chức họp triển khai tổ chức Cuộc thi sáng tác nhạc, thơ, ảnh dành cho huyện Thuận Nam.

Tại cuộc họp, lãnh đạo huyện Thuận Nam thông tin về việc thành lập các thành viên Ban tổ chức, Ban Giám khảo, Thể lệ Cuộc thi sáng tác nhạc, thơ, ảnh; nội dung tác phẩm và đối tượng tham gia dự thi. Theo đó, Ban tổ chức cuộc thi đề nghị các tác giả bám sát chủ đề Cuộc thi “Thuận Nam-15 năm hình thành và phát triển” nhằm ca ngợi, phản ánh những thành tựu mà Đảng bộ và Nhân dân huyện Thuận Nam đã đạt được trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; về truyền thống văn hóa cách mạng trong suốt quá trình hình thành và phát triển huyện Thuận Nam. Phản ánh bản sắc văn hoá độc đáo, đa dạng và tốt đẹp của các dân tộc trên địa bàn huyện Thuận Nam.

Toàn cảnh buổi Họp triển khai Cuộc thi sáng tác nhạc, thơ, ảnh của huyện Thuận Nam.

Ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên, văn hoá và con người Thuận Nam văn minh, thân thiện, hiện đại, bền vững; phản ảnh công cuộc xây dựng và phát triển huyện Thuận Nam; những tiềm năng, thế mạnh của địa phương trong công cuộc phát triển. Đồng thời, khuyến khích sáng tác những đề tài về xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, bảo vệ môi trường, đoàn kết trong xu hướng hội nhập và phát triển bền vững…