Ninh Phước: Hội nghị tư vấn về phát triển làng nghề Bàu Trúc

Ngày 30/5, UBND huyện Ninh Phước tổ chức Hội nghị tư vấn về phát triển làng nghề Bàu Trúc, thị trấn Phước Dân. Tham dự hội nghị tư vấn có đại diện các sở, ngành, địa phương; đại diện các chuyên gia, kiến trúc sư TP. Hà Nội.

Tại hội nghị, các chuyên gia tư vấn, kiến trúc sư và các đại biểu đã thảo luận tư vấn về: Định hướng quy hoạch phát triển và bảo tồn làng nghề gốm Bàu Trúc giai đoạn 5 năm lần thứ nhất 2025 – 2030; định hướng phát triển du lịch văn hóa kết hợp với chuỗi các điểm du lịch trên địa bàn huyện; thiết kế phương án cụm biểu tượng Văn hóa và Cổng làng Bàu Trúc; đề xuất nâng cao hiệu quả ứng dụng sản phẩm gốm Bàu Trúc vào đời sống; bổ sung các đề án phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp gắn với phát triển du lịch; vấn đề bảo vệ môi trường trong phát triển làng nghề…

Các đại biểu dự Hội nghị tư vấn về phát triển làng nghề Bàu Trúc.

Thông qua hội nghị tư vấn nhằm giúp cho UBND huyện Ninh Phước và thị trấn Phước Dân có cái nhìn rõ nét hơn về bảo tồn và phát triển làng nghề Bàu Trúc mà UNESCO đã ghi danh “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp”.