Những kết quả nổi bật của Mặt trận huyện Thuận Bắc

Nhiệm kỳ 2019-2024, MTTQ Việt Nam huyện Thuận Bắc phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức thành viên phát huy tốt vai trò nòng cốt chính trị; chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Qua đó, huy động được sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Một trong những điểm nổi bật của hoạt động Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện trong nhiệm kỳ qua, đó là phát huy tốt vai trò tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, huy động nguồn lực chăm lo giúp đỡ người nghèo và thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Thông qua phát động phong trào “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” hằng năm đã ghi nhận sự đóng góp của nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các nhà hảo tâm, đến nay toàn huyện đã tiếp nhận được 3,84 tỷ đồng, đạt và vượt 116% chỉ tiêu giao. Từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Cứu trợ” của huyện, hỗ trợ của Mặt trận cấp trên và nguồn xã hội hóa đã hỗ trợ sửa chữa, xây mới 444 căn nhà, trị giá 11,665 tỷ đồng. Cùng với đó, triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo giai đoạn 2023-2025, MTTQ Việt Nam huyện tích cực phối hợp các xã rà soát, xây dựng hoàn thành 25 căn nhà đại đoàn kết theo đúng quy định, đúng đối tượng và đảm bảo chất lượng. Mặt trận các cấp cũng đã vận động quyên góp và tổ chức thăm, tặng 83.171 suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số nhân dịp lễ, tết. Đặc biệt, các tổ chức, nhà hảo tâm còn quan tâm hỗ trợ hàng trăm con bò giống sinh sản cho hộ nghèo trên địa bàn xã Phước Kháng, Phước Chiến, Công Hải, giúp nhiều hộ có cuộc sống ổn định, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thuận Bắc trao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tại xã Phước Kháng.

Bên cạnh đó, phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Mặt trận và tổ chức thành viên các cấp trong huyện triển khai nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp; qua đó, kịp thời hỗ trợ, động viên, khuyến khích người dân ý thức vươn lên trong sản xuất, phát triển kinh tế gia đình như đẩy mạnh chuyển đổi cây trồng, vật nuôi; áp dụng khoa học, kỹ thuật trong sản xuất, hình thành các mô hình kinh tế hợp tác xã, tổ hợp tác trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, trên cơ sở nguồn lực phân bổ của cấp trên, Mặt trận huyện chú trọng đề xuất UBND huyện thực hiện hỗ trợ đa dạng hóa sinh kế các mô hình làm ăn, nhất là ở các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Tích cực vận động cán bộ, hội, đoàn thể và người dân cùng tham gia hiến đất, đóng góp kinh phí, ngày công lao động để làm đường giao thông nông thôn, kênh mương phục vụ tưới tiêu, sửa chữa trường học, khu vui chơi giải trí; bảo vệ môi trường. Những công trình hoàn thành góp phần nâng cao sự hưởng lợi của người dân, làm thay đổi diện mạo vùng nông thôn, miền núi. Các phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phòng, chống tội phạm, ma túy, mua bán người; bảo đảm trật tự an toàn giao thông tiếp tục được duy trì và phát huy hiệu quả.

Song song đó, với vai trò là Thường trực Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” cấp huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thuận Bắc chủ động tham mưu Huyện ủy ban hành nhiều văn bản chỉ đạo; chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng làm cho người tiêu dùng hiểu được nội dung, mục đích, ý nghĩa và ngày càng ý thức hơn trong việc lựa chọn, mua sắm, tiêu dùng hàng Việt, đưa cuộc vận động đi sâu vào đời sống người dân. Công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền được quan tâm, chú trọng; hoạt động giám sát, phản biện xã hội có sự đổi mới, tập trung vào những vấn đề liên quan đời sống của đông đảo người dân, được dư luận xã hội quan tâm. Vai trò phối hợp giữa Mặt trận với HĐND, UBND và các đơn vị liên quan ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, nhất là trong việc tổng hợp, phản ánh đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của người dân đến cấp ủy, chính quyền và được xem xét, giải quyết thấu đáo, kịp thời.

Đồng chí Lữ Phụng Trường, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thuận Bắc, cho biết: Bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, sát với tình hình thực tế địa phương, các phong trào thi đua, các cuộc vận động đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa trong cộng đồng. Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2024-2029, MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đổi mới, đa dạng các hình thức tổ chức và phương thức hoạt động hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư. Tăng cường vận động các nguồn lực, thực hiện đảm bảo các chính sách an sinh xã hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước; quan tâm bảo vệ, chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.