Dấu ấn hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thuận Nam

Trong những năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thuận Nam đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân vượt qua khó khăn, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), giữ vững quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Đặng Trung Hòa, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, cho biết: Nhiệm kỳ 2019-2024, với sự đổi mới phương thức hoạt động, sáng tạo trong cách làm, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thuận Nam và các tổ chức thành viên đã phát huy vai trò nòng cốt xây dựng khối ĐĐK các dân tộc trên địa bàn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; đạt và vượt 9/9 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam huyện lần thứ II, nhiệm kỳ 2019-2024 với nhiều dấu ấn nổi bật. Nhất là các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các chương trình, kế hoạch công tác của Mặt trận các cấp đã được triển khai toàn diện và đa dạng. Bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, sát với tình hình thực tế của địa phương, các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận phát động, hưởng ứng ngày càng đi vào chiều sâu trong cộng đồng, khơi dậy truyền thống đoàn kết, phát huy nguồn lực, tinh thần tự quản của người dân trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, giúp nhau phát triển kinh tế, thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng; hiến đất, đóng góp kinh phí, ngày công lao động làm đường giao thông nông thôn, kênh mương phục vụ tưới tiêu, sửa chữa trường học, khu vui chơi giải trí; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc, xây dựng nếp sống văn minh, nghĩa tình, bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng; tích cực phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự xã hội và an toàn giao thông. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã phối hợp tổ chức lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao trên địa bàn; tham gia hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị công nhận xã, thôn đạt chuẩn theo quy định. Kết quả đó đã góp phần nâng cao các tiêu chí, chất lượng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, đến nay, toàn huyện có 6 xã NTM, 1 xã NTM nâng cao và 2 xã đang phấn đấu đạt chuẩn NTM trong các năm 2024-2025.

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thuận Nam tổ chức khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo xã Phước Hà.

Hoạt động “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội có nhiều đổi mới, nhất là khâu huy động nguồn lực xã hội cùng chung tay hỗ trợ cho các đối tượng, góp phần giải quyết các vấn đề xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Trong 5 năm, Mặt trận các cấp trên địa bàn huyện Thuận Nam đã vận động, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” trên 6,1 tỷ đồng và các chương trình an sinh xã hội trên 8 tỷ đồng. Từ các nguồn vận động đã hỗ trợ xây mới 110 căn nhà và sửa chữa 4 căn nhà ĐĐK cho hộ nghèo với tổng trị giá trên 5 tỷ đồng... Ông Bà Râu Núc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phước Hà, chia sẻ: Là xã miền núi có đông đồng bào dân tộc Raglai, đời sống còn nhiều khó khăn, Phước Hà luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ nhiều mặt từ Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, nhất là trong 2 năm gần đây, Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2023-2025 do Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện triển khai đã hỗ trợ kinh phí giúp 37 hộ nghèo của xã có nhà kiên cố để ở. Các căn nhà đang trong quá trình triển khai xây dựng, bà con rất phấn khởi và có thêm động lực để phát triển kinh tế, góp phần xây dựng NTM ở địa phương.

Một “điểm sáng” nữa của Mặt trận huyện Thuận Nam trong nhiệm kỳ qua, đó là việc thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận, chấp hành các quy định của pháp luật trong thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, phục vụ triển khai 33 dự án (DA) phát triển KT-XH trên địa bàn, trong đó có nhiều DA trọng điểm của quốc gia, của tỉnh. Với vai trò thành viên Tổ công tác 2020 (Tổ tuyên truyền, vận động nhân dân vùng DA) của huyện, Mặt trận huyện có nhiệm vụ phối hợp cơ quan chức năng, chuyên môn liên quan đến các DA, làm tốt công tác thông tin tuyên truyền về cơ sở pháp lý, ý nghĩa tầm quan trọng của DA, chính sách bồi thường đất, chính sách hỗ trợ, an sinh xã hội; những tác động của DA đối với đời sống của nhân dân theo thẩm quyền phân công. Nhờ đó, nhiều DA được triển khai thuận lợi đến nay đã đi vào hoạt động như: Nhà máy điện mặt trời Trung Nam, điện gió Mũi Dinh, DA cảng biển tổng hợp Cà Ná, DA đường cao tốc Bắc - Nam, đường Văn Lâm - Sơn Hải... Bên cạnh tham gia Tổ công tác 2020, Mặt trận các cấp trên địa bàn huyện cũng phát huy hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở, củng cố khối ĐĐK ở khu dân cư. Hiện toàn huyện có 37 tổ hòa giải với 248 tổ viên, trong nhiệm kỳ đã tiếp nhận và hòa giải 254 vụ việc, hòa giải thành được 240 vụ (đạt 94%), góp phần giảm đơn thư khiếu nại vượt cấp của công dân, giữ gìn đoàn kết cộng đồng dân cư, giảm thiểu tác động tiêu cực phát sinh, nhằm ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Bên cạnh đó, công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng rõ nét, thiết thực hơn. Đặc biệt công tác giám sát của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội đi vào chiều sâu, nhận được sự quan tâm của cấp ủy đảng, sự phối hợp tích cực của chính quyền, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân. Công tác phối hợp giữa Mặt trận với HĐND, UBND và các đơn vị liên quan ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, đặc biệt là trong tổ chức tiếp xúc cử tri, tổ chức đối thoại trực tiếp với nhân dân, trong tổ chức các kỳ họp HĐND và trong thực hiện các chương trình phối hợp. Vì vậy những ý kiến của cử tri do Mặt trận tổng hợp đã phản ánh một cách toàn diện đến cấp ủy, chính quyền; giúp cấp ủy, chính quyền không ngừng nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, hướng đến sự hài lòng của nhân dân.

Phát huy những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ 2024-2029 với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thuận Nam tiếp tục đề ra chương trình hành động cụ thể, sát với tình hình thực tế của địa phương. Trọng tâm là nâng cao vai trò nòng cốt chính trị và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam trong xây dựng khối ĐĐK, tăng cường đồng thuận xã hội, khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng xây dựng quê hương Thuận Nam trở thành huyện công nghiệp trọng điểm phía Nam của tỉnh. Đẩy mạnh chuyển đổi số; củng cố hệ thống tổ chức MTTQ Việt Nam các cấp bảo đảm chất lượng, hướng mạnh về địa bàn cơ sở, khu dân cư; chủ động, tích cực tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, giữ vững quốc phòng, an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH, quốc phòng, an ninh mà đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra.