HĐND tỉnh: Giám sát chuyên đề chính sách phát triển du lịch tại huyện Ninh Hải

Ngày 23/5, Đoàn giám sát HĐND tỉnh do đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn có buổi giám sát chuyên đề “Kết quả triển khai, thực hiện chính sách pháp luật về phát triển du lịch (DL) giai đoạn 2021-2023” tại huyện Ninh Hải. Tham gia cùng đoàn có đồng chí Lâm Đông, UVTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh.

Giai đoạn 2021-2023, lĩnh vực DL được huyện Ninh Hải quan tâm đầu tư và có sự phát triển mạnh mẽ. Toàn huyện có 5 doanh nghiệp lữ hành (2/5 dịch vụ lữ hành quốc tế); 77 cơ sở lưu trú/1.354 buồng, phòng. Nhiều sản phẩm DL mới, như: DL nông nghiệp, nông thôn; thể thao mạo hiểm, văn hoá tâm linh, cộng đồng… thu hút và đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách trong và ngoài nước. Tổng lượt khách đến cả giai đoạn đạt gần 5 triệu lượt người; tổng thu nhập xã hội ước đạt gần 2.700 tỷ đồng. Tuy nhiên, hoạt động quảng bá, xúc tiến chưa được thường xuyên, công tác tuyên truyền chính sách pháp luật chưa sâu rộng; chất lượng nguồn nhân lực DL hiện nay còn thiếu và hạn chế về nghiệp vụ, công tác đào tạo bồi dưỡng chưa kịp thời; công tác quản lý có sự chuyển biến nhưng chưa có sự quan tâm phối hợp chặt chẽ giữa các ngành chức năng, cộng đồng doanh nghiệp và người dân địa phương.

Đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi giám sát chuyên đề “Kết quả triển khai, thực hiện chính sách pháp luật về phát triển du lịch trên địa bàn huyện Ninh Hải, giai đoạn 2021- 2023”.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao những kết quả huyện Ninh Hải đạt được trong thời gian qua. Nhấn mạnh lợi thế về tiềm năng thiên nhiên sẵn có của địa phương, đồng chí đề nghị huyện Ninh Hải tiếp tục tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 31/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phát triển DL Ninh Thuận trở thành ngành kinh tế mũi nhọn giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030; cụ thể là Nghị quyết số 11-NQ/HU ngày 18/7/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển DL trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Trong đó, tập trung xây dựng các kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động phát triển DL Ninh Hải nhằm thu hút du khách, phục hồi tăng trưởng mạnh hơn nữa lượng khách đến địa bàn huyện trong những dịp cuối tuần, hè, lễ, tết, cao điểm DL; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động về DL, phương tiện thuỷ nội địa, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, an ninh trật tự; ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm gây ảnh hưởng đến an toàn, tài sản của du khách; chú trọng phối hợp với các cơ quan chuyên môn thường xuyên tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực DL đáp ứng kỹ năng, nghiệp vụ, nhất là lực lượng lao động trực tiếp góp phần nâng cao sản phẩm DL theo hướng bền vững.