Công an tỉnh: Công bố quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2024

Ngày 22/5, Công an tỉnh tổ chức lễ công bố quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2024 đối với 537 đồng chí đến niên hạn. Đại tá Huỳnh Tấn Hạnh, UVTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ.

Những đồng chí được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm nay đã có quá trình nỗ lực, phấn đấu trong công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn do Bộ Công an quy định, được Hội đồng xét, đề nghị thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương, Công an tỉnh xét duyệt, đề nghị theo đúng quy định.

Đại tá Huỳnh Tấn Hạnh, UVTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2024 cho các đồng chí đến niên hạn.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Công an tỉnh mong muốn các đồng chí được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2024 tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; phát huy tốt vai trò nêu gương, nỗ lực phấn đấu trong công tác, chiến đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao để xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân; góp phần tích cực trong xây dựng lực lượng Công an tỉnh thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị.