HĐND tỉnh: Giám sát chuyên đề chính sách phát triển du lịch tại huyện Thuận Nam

Ngày 22/5, Đoàn giám sát HĐND tỉnh do đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn có buổi giám sát chuyên đề “Kết quả triển khai, thực hiện chính sách pháp luật về phát triển du lịch giai đoạn 2021- 2023” tại huyện Thuận Nam.

Giai đoạn 2021-2023, các chính sách về phát triển du lịch (DL) trên địa bàn huyện Thuận Nam được triển khai đồng bộ, nhất là công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường…; hoạt động DL dần đi vào nền nếp và đạt được một số thành quả. Toàn huyện có 2 cơ sở lưu trú DL, 55 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, 97/97 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Tổng lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí ước đạt gần 21.000 lượt/năm; doanh thu đạt gần 26 tỷ đồng/năm. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát triển DL trên địa bàn huyện vẫn còn tồn tại một số khó khăn, hạn chế như: Công tác quản lý DL tại địa phương còn mỏng và thiếu, phần mềm hỗ trợ công tác quản lý DL còn bất cập; việc triển khai các dự án DL; hình thức kinh doanh mang tính tự phát, thiếu sự gắn kết giữa các doanh nghiệp kinh doanh DL và các dịch vụ liên quan khác.

Đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi giám sát chuyên đề “Kết quả triển khai, thực hiện chính sách pháp luật về phát triển du lịch huyện Thuận Nam, giai đoạn 2021- 2023”.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị huyện Thuận Nam tăng cường đẩy mạnh các hoạt động quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết liên quan đến chính sách phát triển DL nhằm nâng cao nhận thức của các cấp uỷ, chính quyền và người dân về nhận thức và hành động trong sự nghiệp phát triển DL; tăng cường tuyên truyền quảng bá, xúc tiến và tạo điều kiện thuận lợi nhất nhằm thu hút vốn đầu tư để xây dựng những sản phẩm DL hấp dẫn du khách, tuyên truyền quảng bá, giới thiệu các sản phẩm DL và điểm DL đặc trưng của địa phương. Trong đó, ưu tiên phát triển DL sinh thái biển theo hướng bền vững; khai thác có hiệu quả lợi thế tiềm năng DL tại các bãi biển Cà Ná, đồi cát Mũi Dinh theo quy hoạch được duyệt…; chủ động xây dựng, phân bổ các nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông, kỹ thuật đáp ứng với thực tế phát triển và định hướng phát triển DL trong giai đoạn tiếp theo…