Triển khai công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2019-2024

Ngày 23/5, đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị triển khai công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh giai đoạn 2019-2024.

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh thông báo Quyết định thành lập Ban tổ chức đại hội và các tiểu ban giúp việc; báo cáo công tác chuẩn bị đại hội; dự thảo phân công nhiệm vụ thành viên Ban tổ chức; kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, các cuộc thi chào mừng đại hội và công tác bảo đảm, hậu cần, khánh tiết…

Thảo luận tại hội nghị, đại biểu đã góp ý dự kiến nội dung, chương trình Đại hội Thi đua Quyết thắng LLVT tỉnh giai đoạn 2019-2024; công tác phối hợp chuẩn bị, phối hợp tuyên truyền và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới nhằm đảm bảo cho Đại hội Thi đua Quyết thắng LLVT tỉnh diễn ra đúng kế hoạch đã xác định. Theo dự kiến, Đại hội Thi đua Quyết thắng LLVT tỉnh giai đoạn 2019-2024 sẽ được tổ chức vào ngày 12/7/2024 nhằm đánh giá kết quả phong trào Thi đua Quyết thắng LLVT tỉnh giai đoạn 2019-2024 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2024-2029.

Đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan thường trực tiếp thu các ý kiến tham gia của các thành viên Ban tổ chức và hoàn thiện các kế hoạch để triển khai tổ chức thực hiện khẩn trương, hiệu quả. Đồng chí đề nghị đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền để làm nổi bật các hoạt động trước, trong Đại hội; xây dựng kế hoạch định hướng tuyên truyền với các nội dung cụ thể để các cơ quan thông tấn báo chí nắm, bám tuyên truyền sát, sâu, có trọng tâm, trọng điểm, nhất là tập trung xây dựng phóng sự phục vụ đại hội và chương trình nghệ thuật chào mừng. Đề nghị các thành viên Ban tổ chức Đại hội phối hợp chặt chẽ với cơ quan thường trực tham mưu làm tốt công tác chuẩn bị văn kiện và các hoạt động thi đua khen thưởng, tuyên truyền chào mừng Đại hội để Đại hội Thi đua Quyết thắng thực sự là ngày hội của cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh.