Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Phiên họp thứ 40

Ngày 22/5, Thường trực HĐND tỉnh Khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Phiên họp thứ 40. Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Tham dự có đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí UVTV Tỉnh ủy, Trưởng các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Tại phiên họp, các đại biểu đã thông qua dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh (Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất) dự kiến được tổ chức vào ngày 30/5 và Kế hoạch liên tịch tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 HĐND tỉnh.

Các đồng chí: Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Đại diện các Ban HĐND tỉnh đã báo cáo kết quả thẩm tra các Dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh. Cụ thể, Ban Pháp chế báo cáo kết quả thẩm tra các Dự thảo nghị quyết về: Thông qua chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh Ninh Thuận; Quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; chế độ, chính sách và mức hỗ trợ thường xuyên cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Ban Kinh tế- Ngân sách báo cáo kết quả thẩm tra các Dự thảo nghị quyết về: Điều chỉnh chủ trương đầu tư Hồ chứa nước Sông Than; Chủ trương đầu tư Dự án chống hạn, xói lỡ, ngập lụt thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh Ninh Thuận; Bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương; Chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025; Bãi bỏ khoản 4 Điều 3 Nghị quyết số 22/2023/NQ-HĐND ngày 25/7/2023 của HĐND tỉnh quy định một số nội dung chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Phân bổ và giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024 cho các cơ quan, đơn vị và địa phương.

Đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Phiên họp thứ 40.

Ban Văn hóa- Xã hội báo cáo kết quả thẩm tra các Dự thảo nghị quyết về: Quy định mức thu học phí từ năm học 2023-2024 và hỗ trợ kinh phí cho các cơ sở giáo dục trong năm 2023 đối với giáo dục mầm non, phổ thông hệ công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Bãi bỏ Nghị quyết số 29/2022/NQ-HĐND ngày 9/12/2022 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách về công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh lưu ý các dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp lần thứ 18 HĐND tỉnh rất quan trọng, liên quan đến phát triển kinh tế- xã hội, an sinh xã hội, đời sống nhân dân trong tỉnh; yêu cầu các Ban HĐND tỉnh tiếp tục phối hợp, rà soát, nghiên cứu, hoàn thiện trước khi trình tại kỳ họp; bảo đảm sau khi ban hành, các nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, bảo đảm hiệu quả, chất lượng. Riêng đối với Dự thảo Nghị quyết về Điều chỉnh kinh phí thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới theo quy định tại Nghị quyết số 111/2021/QH15 của Quốc hội tiếp tục được bổ sung, hoàn thiện để trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 HĐND tỉnh.