Lãnh đạo UBND tỉnh thăm, làm việc với Công ty TNHH Nhật Thành Food và kiểm tra tiến độ Dự án Khu du lịch Cap Padaran Mũi Dinh

Ngày 17/5, đồng chí Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm cơ sở giết mổ gia súc tập trung của Công ty TNHH Nhật Thành Food và kiểm tra tiến độ thi công Dự án Khu du lịch Cap Padaran Mũi Dinh. Cùng đi có lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư…

Công ty TNHH Nhật Thành Food đi vào hoạt động từ năm 2020, có công suất giết mổ 190 con/ngày, đêm theo Quyết định số 435/QĐ-UBND ngày 26/11/2019 của UBND tỉnh phê duyệt. Năm 2023, công ty phối hợp với Trung tâm Phát triển nông thôn-SAEMAUL thuộc Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn triển khai dự án liên kết để sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm dê, cừu định hướng xuất khẩu theo tiêu chuẩn Halal, với kinh phí trên 4,6 tỷ đồng. Hiện nay, công ty đang hoàn thiện các thủ tục để kịp thời giải ngân vốn mua dê, cừu giống giao cho người dân và đầu tư trang bị; đồng thời kiến nghị tỉnh tạo điều kiện về quỹ đất để xây dựng dây chuyền giết mổ theo chuẩn Halal, đáp ứng các tiêu chí xuất khẩu.

Đồng chí Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm cơ sở giết mổ gia súc tập trung của Công ty TNHH Nhật Thành Food.

Qua nghe định hướng phát triển của công ty, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao hoạt động của công ty trong thời gian qua, cơ bản đáp ứng mục tiêu, chủ trương của tỉnh về giết mổ gia súc tập trung, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn. Đồng chí đề nghị sở, ngành liên quan rà soát, xem xét bố trí quỹ đất phù hợp, hướng dẫn thủ tục pháp lý để công ty sớm hoàn thiện quy trình đầu tư xây dựng theo đề xuất.

Đồng chí Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ Dự án Khu du lịch Cap Padaran Mũi Dinh.

Đến kiểm tra Dự án Khu du lịch Cap Padaran Mũi Dinh, có tổng vốn đầu tư 4.725 tỷ đồng. Theo báo cáo của chủ đầu tư, tổng chi phí đầu tư đã thực hiện đến giai đoạn hiện nay bao gồm: Giải phóng mặt bằng, thủ tục chuẩn bị đầu tư, xây lắp đạt hơn 400 tỷ đồng. Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh: Đây là dự án có quy mô lớn, tỉnh đặc biệt quan tâm và kỳ vọng sẽ đi vào hoạt động đúng thời gian cam kết; mặc dù, dự án đã được tỉnh cấp chủ trương đầu tư rất lâu, tuy nhiên đến nay hầu hết tiến độ thi công các hạng mục đều chậm so với kế hoạch. Đồng chí đề nghị doanh nghiệp cần thể hiện sự quyết tâm, đẩy nhanh thực hiện đối với các diện tích đất đã được giao không để tồn đọng, kéo dài; đồng thời, kiên quyết xử lý nếu tiếp tục chậm trễ. Các ngành, địa phương quan tâm rà soát tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp thuộc trách nhiệm, phạm vi quản lý theo quy định.