Hội nghị Kết nối đầu tư, giao thương giữa doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận với đoàn doanh nghiệp Canavan Báo Pháp Luật Việt Nam

Ngày 18/5, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh phối hợp với Báo Pháp Luật Việt Nam tổ chức Hội nghị kết nối đầu tư, giao thương giữa doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận với Đoàn doanh nghiệp Caravan Báo Pháp Luật Việt Nam.

Tại hội nghị, lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh giới thiệu các dự án, chính sách đầu tư, các sản phẩm du lịch, dịch vụ tới cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Qua đó, kêu gọi các nhà đầu tư vào các lĩnh vực trọng điểm của tỉnh, nhất là năng lượng, năng lượng tái tạo, cảng biển, công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp phụ trợ; du lịch chất lượng cao; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; kinh tế biển và kinh tế đô thị. Đẩy mạnh thu hút các dự án đầu tư vào vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của tỉnh. Thông qua hội nghị, nhằm giới thiệu các nhà đầu tư, các doanh nghiệp về cơ hội đầu tư, kinh doanh mới, cơ hội mở rộng thị trường và phát triển mạnh mẽ các giá trị tốt nhất của doanh nghiệp, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Thuận.

Các đại biểu chứng kiến ký kết biên bản hợp tác giữa các đơn vị, doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận và Đoàn doanh nghiệp Caravan Báo Pháp Luật Việt Nam.

Tiếp đó, các đại biểu chứng kiến lễ ký kết biên bản hợp tác giữa các đơn vị, doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận và Đoàn doanh nghiệp Caravan Báo Pháp Luật Việt Nam. Trong đó, Công ty TNHH Công nghệ môi trường Tân Phạm Nguyên ký kết với Trường Tiểu học Sơn Hải về việc tài trợ “Hệ thống lọc nước uống trực tiếp tại vòi cho 1.000 học sinh” và “Phí bảo trì, vật tư tiêu hao trong 5 năm cho hệ thống lọc”; Hiệp hội Du lịch tỉnh ký kết với Công ty cổ phần Travel One về tăng cường hợp tác, phát triển các tour, tuyến du lịch; Hiệp hội Nho và Táo Ninh Thuận ký kết với VTF Group về hợp tác cung cấp và tiêu thụ nông sản đặc thù của tỉnh.