Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Bác Ái lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 17/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bác Ái tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029. Đến dự có đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Trong nhiệm kỳ qua, MTTQ Việt Nam huyện Bác Ái đã đổi mới, sáng tạo, đột phá, vượt qua khó khăn, thách thức, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên luôn hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư, thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân để kịp thời phản ánh đến các ngành, các cấp có trách nhiệm giải quyết, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại đại hội.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đại hội cũng nghiêm túc kiểm điểm và thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế trong phương thức tổ chức hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2019 - 2024; đồng thời đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và 6 chương trình hành động trong nhiệm kỳ 2024 - 2029, phấn đấu đến cuối năm 2025 không còn “nhà tạm, nhà dột nát” trên địa bàn huyện; mỗi xã có từ 1 đến 2 mô hình sinh kế giảm nghèo bền vững và 1 mô hình nhân dân tự quản; 100% Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận thôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao bảng tượng trưng của Ban chỉ đạo đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2023-2025 hỗ trợ xây dựng 21 căn nhà Đại đoàn kết cho huyện Bác Ái.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh biểu dương những kết quả MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên và nhân dân huyện Bác Ái đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đề nghị nhiệm kỳ tới, MTTQ Việt Nam huyện tiếp tục tập trung đổi mới cách nghĩ, cách làm, tuyên truyền, vận động nhân dân theo hướng toàn dân, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với thực tiễn, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực chất các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Trong đó triển khai thực hiện tốt 2 nội dung mới là phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” do Thủ tướng Chính phủ phát động và Chương trình hành động thứ 6 “Xây dựng khu dân cư tự quản, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc”; nâng cao thực chất công tác giám sát, phản biện xã hội; góp ý xây dựng Đảng và Nhà nước trong sạch vững mạnh; tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận đủ phẩm chất, năng lực, sáng tạo, tâm huyết, trách nhiệm, giỏi dân vận, dũng khí, có khát vọng cống hiến đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng quê hương Bác Ái anh hùng phát triển nhanh và bền vững.

Đại hội đã hiệp thương cử 52 đại biểu tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bác Ái khóa XI, nhiệm kỳ 2024-2029. Ông Pi Năng Bình được bầu giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bác Ái.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng hoa chúc mừng các Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bác Ái khóa XI, nhiệm kỳ 2024-2029.

Dịp này, đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã trao bảng tượng trưng của Ban chỉ đạo đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2023-2025 hỗ trợ xây dựng 21 căn nhà Đại đoàn kết cho huyện Bác Ái.