Vốn đầu tư phát triển toàn tỉnh đạt trên 656 tỷ đồng

Theo báo cáo của Cục Thống kê, vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn nhà nước do địa phương quản lý thực hiện trên địa bàn tỉnh trong tháng 7 /2011 đã đạt hơn132 tỷ đồng, tăng 28,9% so cùng kỳ, trong đó vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh 108 tỷ đồng tăng 16,3% so cùng kỳ.

(NTO) Theo đó, lũy  kế 7 tháng đầu năm vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn đạt 656,3 tỷ đồng, tăng 8,1 % so cùng kỳ, trong đó vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh đạt 468,8 tỷ  đồng.    

 Từ nguồn vốn đầu tư nói trên, nhìn chung việc thực hiện các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh khá tốt. Mặc khác, UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo rốt ráo các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án như công tác đền bù giải tỏa, tạo điều kiện cho các đơn vị giải ngân các nguồn vốn trong kế hoạch…nhờ đó một số công trình trọng điểm của tỉnh thực hiện đúng tiến độ kế hoạch.