Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tổng kết 10 năm xây dựng tổ, đội sản xuất trên biển

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng tổ, đội sản xuất trên biển. Đồng chí Trần Xuân Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đến dự và chỉ đạo hội nghị.

(NTO) Tại hội nghị các đại biểu tham dự đã phân tích tồn tại, nguyên nhân và định hướng phát triển tổ đội theo tên gọi thống nhất cả nước là “Tổ đội ngư dân đoàn kết sản xuất trên biển”, tổ chức thực hiện theo 2 nguyên tắc “tự nguyện” (từ lợi ích của ngư dân, do ngư dân quyết định) và “ ba cùng” (cùng nghề, cùng ngư trường, cùng quê hương). Tổ, đội có chức năng: Chia sẻ thông tin về ngư trường, thời tiết, kinh nghiệm sản xuất, hỗ trợ nhau xử lý rủi ro trên biển, tổ chức hậu cần, tiêu thụ sản phẩm, tương trợ giúp đỡ gia đình các tổ viên, phối hợp với các cơ quan chức năng tham gia bảo vệ chủ quyền trên biển; ở vùng biển ven bờ kết hợp với thực hiện đồng quản lý nghề cá.

 
Đồng chí Trần Xuân Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh giá cao những lợi ích đem lại của việc xây dựng tổ, đội sản xuất trên biển. Đồng chí lưu ý trong thời gian tới, cần tập trung xây dựng không chỉ tổ, đội hợp tác đánh bắt mà cả tổ, đội nuôi trồng thủy sản và tổ, đội làm dịch vụ hậu cần trên biển; kể cả thành lập các tổ, đội đoàn kết sản xuất, hậu cần hỗn hợp và liên kết các tổ, đội của các huyện, thành phố. Sở NN&PTNT và Bộ đội Biên phòng tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh đề xuất với Trung ương ban hành chính sách liên kết các tổ, đội các tỉnh; cùng cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể địa phương chỉ đạo sâu sát và hỗ trợ đắc lực các tổ, đội đoàn kết hoạt động bám biển. Ngoài việc hàng năm tỉnh bố trí ngân sách theo khả năng để hỗ trợ phương tiện thông tin; hỗ trợ đào tạo thuyền trưởng, máy trưởng, thuyền viên và tăng cường công tác khuyến ngư; các ngành cần kiến nghị lại với Trung ương về hỗ trợ vốn, xăng dầu và các hoạt động trên biển; trước mắt hỗ trợ ban đầu để hình thành đội tàu cung cấp dịch vụ hậu cần di động trên biển.