Hướng dẫn mới về thuế thu nhập từ bất động sản

Mức thu nhập vãng lai chịu thuế được nâng từ 500.000 đồng lên 1 triệu đồng

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 113/2011/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27-3-2009, Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11-1-2010 và Thông tư số 12/2011/TT-BTC ngày 26-1-2011 liên quan đến việc hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân, trong đó có nội dung liên quan đến bất động sản.

Thông tư này được đánh giá sẽ gỡ rối cho những trường hợp hiện “kẹt” hồ sơ tại cơ quan thuế do cách áp dụng không đồng nhất trong cách áp thuế thu nhập từ việc chuyển nhượng liên quan đến hợp đồng góp vốn cho nhà đất hình thành trong tương lai.

Theo thông tư mới, đối với cá nhân chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhà, căn hộ đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, căn hộ được thay đổi thì mức thuế suất áp dụng là 25% tính trên thu nhập chuyển nhượng.

Đối với hợp đồng mua bán nền nhà, hợp đồng góp vốn để có quyền mua nền nhà, nhà, căn hộ ký trước thời điểm có hiệu lực thi hành của Nghị định 71/2010/NĐ-CP ngày 23-6-2010, nay được chủ đầu tư đồng ý cho cá nhân chuyển nhượng thì kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân 25%/ thu nhập.

Đối với trường hợp giá chuyển nhượng ghi trên hợp đồng chuyển nhượng hoặc ghi trên tờ khai thuế thu nhập cá nhân thấp hơn giá đất, giá tính lệ phí trước bạ do UBND cấp tỉnh quy định tại thời điểm chuyển nhượng hoặc không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp chứng minh giá vốn thì cơ quan thuế ấn định giá chuyển nhượng và tính thuế 2%/giá chuyển nhượng ấn định. Việc ấn định giá chuyển nhượng căn cứ vào bảng giá đất, giá tính lệ phí trước bạ nhà do UBND cấp tỉnh quy định.

Đối với chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai, cá nhân kê khai và nộp thuế theo thuế suất 25% trên thu nhập. Trường hợp giá chuyển nhượng ghi trên hợp đồng chuyển nhượng và tờ khai thuế thấp hơn giá đất, giá tính lệ phí trước bạ do UBND cấp tỉnh quy định tại thời điểm chuyển nhượng; đồng thời không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp chứng minh giá chuyển nhượng, giá vốn thì cơ quan thuế tính thuế 2% trên giá đất, giá tính lệ phí trước bạ nhà do UBND cấp tỉnh quy định.

Ngoài ra, thông tư mới cũng quy định mức thu nhập vãng lai chịu thuế được nâng từ 500.000 đồng lên 1 triệu đồng; các tổ chức, cá nhân chi trả tiền hoa hồng đại lý bán hàng hóa; tiền lương, tiền công, tiền dịch vụ khác, tiền chi khác cho cá nhân thực hiện các dịch vụ có tổng mức trả thu nhập từ 1 triệu đồng/lần trở lên thì thực hiện khấu trừ thuế trước khi trả thu nhập.

Mức khấu trừ vẫn áp dụng tỉ lệ 10% trên thu nhập trả cho các cá nhân có mã số thuế và 20% đối với cá nhân không có mã số thuế (trừ các trường hợp Bộ Tài chính đã có văn bản hướng dẫn mức tạm khấu trừ riêng như tiền hoa hồng đại lý bảo hiểm, tiền hoa hồng đại lý xổ số).

Nguồn NLĐ Online