Thu nhập dưới 9 triệu đồng được miễn thuế

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về miễn giảm thuế cho cá nhân và doanh nghiệp, trong đó tán đồng với đề xuất của Chính phủ về thuế thu nhập cá nhân.

Với việc được 82% đại biểu nhất trí thông qua nghị quyết về ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân đã có hiệu lực.

 
Những người có thu nhập dưới 9 triệu đồng sẽ được
miễn thuế TNCN đến hết năm 2011.

Các vấn đề được Quốc hội biểu quyết bao gồm việc giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) cho các DN nhỏ và vừa, giảm 50% mức thuế khoán VAT, miễn thuế cổ tức chứng khoán, miễn thuế thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán và miễn thuế TNCN với những người có thu nhập đến mức chịu thuế bậc 1.

Với thuế TNCN từ lương, tiền công và kinh doanh, Quốc hội nhất trí cá nhân có thu nhập đến mức chịu thuế bậc 1 (9 triệu đồng/tháng) sẽ được miễn thuế từ tháng 8 đến hết tháng 12/2011 như đề xuất của Chính phủ.

Quốc hội cũng đồng ý với Chính phủ về việc giảm 50% mức thuế khoán VAT đối với cá nhân, hộ gia đình kinh doanh nhà trọ cho công nhân, sinh viên, học sinh thuê; hộ, cá nhân trông giữ trẻ, cung ứng suất ăn ca cho công nhân với điều kiện cam kết không tăng giá.

Tuy nhiên, UBTVQH đề nghị Chính phủ kiểm soát, có chế tài đủ mạnh và huy động sự tham gia của nhiều cơ quan để việc hỗ trợ này thực sự đến với các đối tượng công nhân, học sinh, sinh viên.

Đối với việc giảm thuế TNDN, tờ trình của Chính phủ đề nghị giảm 30% thuế năm 2011 đối với DN vừa và nhỏ, DN sử dụng nhiều lao động trên một số lĩnh vực (sản xuất, gia công, chế biến nông sản, lâm, thủy, hải sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử, xây dựng các công trình điện - đường - trường - trạm và "một số ngành quan trọng khác". Tuy nhiên, một số đại biểu cho rằng không nên giảm thuế trên diện rộng.

Chính vì thế, UBTVQH đã quy định rõ đối tượng được giảm 30% thuế TNDN là các Dn vừa và nhỏ, nhưng trừ số thuế tính theo thu nhập từ kinh doanh xổ số, bất động sản, chứng khoán, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm và thu nhập từ sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Ngoài ra, các DN được xếp hạng I, hạng đặc biệt thuộc các Tập đoàn kinh tế; DN là công ty con do các công ty mẹ không phải là DN vừa và nhỏ nắm giữ trên 50% vốn sở hữu hoặc DN có trên 300 lao động nhưng không thuộc nhóm chế biến nông, lâm, thủy, hải sản, da giày, linh kiện điện tử, xây dựng các công trình kinh tế - xã hội đều không được giảm thuế.

Đối với các nhà đầu tư chứng khoán, Quốc hội thông qua việc miễn thuế cổ tức từ đầu tư chứng khoán và góp vốn mua cổ phần, nhưng chỉ đồng ý giảm 50% đối với thuế TNCN từ hoạt động chuyển nhượng chứng khoán của cá nhân từ tháng 8 đến 12/2011 thay vì miễn hoàn toàn như đề nghị của Chính phủ.

Như vậy, so với 5 đề nghị trong tờ trình của Chính phủ, Quốc hội đã nhất trí với 3 nội dung. Hai nội dung thay đổi quan trọng nhất là việc thu hẹp đối tượng DN vừa và nhỏ được giảm 30% thuế TNDN và chỉ giảm 50% thuế TNCN từ chuyển nhượng chứng khoán.

Theo ước tính, số thuế miễn giảm theo Nghị quyết này của Quốc hội là trên 13.000 tỷ đồng.

Nguồn Dân Trí Online