Bổ sung đối tượng được đào tạo chuyên ngành công tác Hội Nông dân

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 1337/QĐ-TTg bổ sung đối tượng đào tạo theo Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2015".

Theo Quyết định mới nêu trên, ngoài Chủ tịch Hội Nông dân cấp xã có trình độ trung học cơ sở trở lên (chưa có bằng trung cấp), sẽ có thêm đối tượng nữa là cán bộ nguồn quy hoạch chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân cấp xã cũng được đào tạo trung cấp “Công tác xã hội, chuyên ngành công tác Hội Nông dân”.

Cán bộ Hội Nông dân hướng dẫn nông dân
cách nhận biết sâu bệnh hại chè - Ảnh minh họa

Trước đó, Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2015" đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1045/QĐ-TTg ngày 7/7/2010 với mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ công tác Hội Nông dân.

Ngoài các đối tượng được đào tạo trung cấp “Công tác xã hội, chuyên ngành công tác Hội Nông dân” nói trên, Đề án còn hướng đến các đối tượng là Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội Nông dân cấp xã đã có bằng trung cấp trở lên, nhưng chưa qua bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội, sẽ được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội theo chương trình 3 tháng, 7 ngày.

Cán bộ Hội Nông dân cấp tỉnh, cấp huyện chưa qua bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội, sẽ được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội theo chương trình 1 tháng, 10 ngày.

Cán bộ các Ban, đơn vị trực thuộc Trung ương Hội, cán bộ Hội Nông dân cấp tỉnh sẽ được bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp sư phạm để làm giảng viên kiêm chức.

Nguồn www.chinhphu.vn