Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh mở rộng Quý I/2024

Ngày 17/4/, Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh mở rộng Quý I/2024.

Trong Quý I/2024, Đảng ủy Công an tỉnh chủ động làm tốt công tác nắm, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, giải pháp về bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an tỉnh thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tổ chức học tập, quán triệt kịp thời, nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Quan tâm công tác bồi dưỡng, phát triển Đảng, đã tổ chức kết nạp 24 đảng viên mới (đạt 160% chỉ tiêu được giao).

Toàn cảnh Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh mở rộng Quý I/2024.

Trong Quý II/2024, cấp ủy Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục chủ động bám sát nội dung nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch công tác và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên để tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, hiệu quả, phấn đấu đạt sớm và vượt nội dung, chỉ tiêu công tác đề ra. Đề cao vai trò, trách nhiệm, nêu gương của cấp ủy, lãnh đạo đơn vị, địa phương, nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mặt công tác. Chủ động, khẩn trương xây dựng các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự trong dịp kỷ niệm các ngày lễ và bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện lớn do tỉnh tổ chức, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát phòng ngừa vi phạm; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm. Thực hiện tốt các nhiệm vụ về xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo các đề án, kế hoạch đã ban hành.