Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Năm 2024, bám sát mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của công tác xây dựng Đảng và tình hình thực tiễn của Đảng bộ tỉnh, với tinh thần trách nhiệm, chủ động, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện theo đúng yêu cầu của trung ương, Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) trong giai đoạn hiện nay.

Đồng chí Nguyễn Tiến Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, cho biết: Xác định KTGS là một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng và là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, trong những năm qua, công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng ở Đảng bộ tỉnh được cấp ủy, UBKT các cấp trong tỉnh đặc biệt quan tâm và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng (TCĐ), đảng viên (ĐV) trên địa bàn. Để công tác KTGS đi vào thực chất, vừa có trọng tâm trọng điểm, vừa bao quát, mở rộng, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo UBKT Tỉnh ủy chủ động tham mưu chương trình KTGS toàn khóa cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chương trình toàn khóa cho cơ quan UBKT Tỉnh ủy; đồng thời ban hành và tổ chức quán triệt, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác này.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2024.

Hằng năm, bám sát kế hoạch đã đề ra, các cấp ủy, UBKT các cấp đã triển khai công tác KTGS một cách nghiêm túc, chặt chẽ. Nội dung kiểm tra bám sát chỉ đạo của trung ương và Tỉnh ủy, tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, dễ sai phạm, nơi có nhiều bức xúc nổi cộm, dư luận quan tâm. Theo thống kê trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025, cấp ủy, UBKT các cấp đã tiến hành kiểm tra đối với 1.413 TCĐ và 1.531 ĐV; kiểm tra thực hiện nhiệm vụ KTGS và thi hành kỷ luật Đảng đối với 868 TCĐ; kiểm tra tài chính Đảng đối với 619 TCĐ và 125 ĐV; giám sát chuyên đề đối với 145 TCĐ và 142 ĐV; giải quyết tố cáo đối với 17 trường hợp. Riêng năm 2023, UBKT Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 3 cuộc kiểm tra và 6 cuộc giám sát theo Điều 30 Điều lệ Đảng và 13 cuộc kiểm tra, 3 cuộc giám sát theo Điều 32 Điều lệ Đảng. Qua kiểm tra, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy thi hành kỷ luật 3 trường hợp; UBKT Tỉnh ủy thi hành kỷ luật 1 TCĐ và 11 ĐV liên quan có vi phạm.

Trong công tác kiểm tra của Đảng, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm là một nội dung đặc biệt quan trọng được cấp ủy, UBKT các cấp chú trọng thực hiện. Theo đó, qua nhiều kênh khác nhau, UBKT các cấp đã rà soát, xem xét dấu hiệu vi phạm từ đó xây dựng chương trình và tiến hành kiểm tra một cách kịp thời. Kết quả qua nửa nhiệm kỳ, UBKT các cấp đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 9 TCĐ và 37 ĐV; riêng năm 2023, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 5 TCĐ và 4 ĐV. Qua kiểm tra đã ngăn ngừa sớm những sai phạm phát sinh, kịp thời phát hiện chấn chỉnh sai phạm nhỏ, không để tích tụ thành sai phạm lớn; đồng thời giúp TCĐ thấy rõ trách nhiệm, rút ra bài học trong việc quản lý, giáo dục và KTGS ĐV, góp phần xây dựng TCĐ và đội ngũ cán bộ, ĐV trong sạch, vững mạnh. Song song với công tác kiểm tra, hoạt động giám sát cũng được UBKT các cấp trong toàn Đảng bộ tỉnh triển khai mở rộng trên tất cả các lĩnh vực như: Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, tiêu cực; việc quản lý, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, ĐV; việc lãnh đạo và tổ chức thực hiện cải cách hành chính, cải cách tư pháp, công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án... Qua giám sát đã kiến nghị, yêu cầu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và xử lý những vấn đề phức tạp, nổi cộm, từ đó kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn những biểu hiện vi phạm của TCĐ, ĐV, nhất là biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện các quy định về nêu gương, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; tăng cường, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; góp phần giữ vững niềm tin của nhân dân đối với Đảng và tạo sự đồng tình cao trong nhân dân.

Năm 2024, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của trung ương và Tỉnh ủy, cấp ủy, UBKT các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác KTGS theo hướng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả và phù hợp tình hình thực tiễn của Đảng bộ tỉnh. Trong đó, UBKT Tỉnh ủy sẽ tập trung triển khai chương trình KTGS đã được ban hành; tăng cường KTGS cấp ủy, TCĐ, người đứng đầu cấp ủy về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; chú trọng KTGS việc thực hiện chính sách pháp luật trong quản lý đất đai, đầu tư, năng lượng, những vấn đề nổi cộm, dư luận bức xúc, quan tâm theo quy định của Đảng. Đồng thời, tập trung kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Với quyết tâm cao, cấp ủy và UBKT các cấp tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, phổ biến, tổ chức thực hiện tốt các quy định mới của Đảng về công tác KTGS; tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường hơn nữa công tác KTGS của Đảng nhằm phục vụ công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 cũng như công tác giám sát TCĐ và quản lý cán bộ, ĐV của Đảng bộ tỉnh. Đồng thời thực hiện tốt công tác luân chuyển cán bộ ngành kiểm tra gắn với quan tâm bồi dưỡng đạo đức, bản lĩnh chính trị, nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra của tỉnh đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ được giao.