Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 63

Ngày 3/4, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 63 đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II-năm 2024. Tham dự có các đồng chí: Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Vụ phía Nam Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Theo đánh giá trong quý I, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có kết quả các nhiệm vụ đề ra. Nổi bật, kinh tế-xã hội (KT-XH) chuyển biến tích cực. Công tác xúc tiến, thu hút đầu tư được đẩy mạnh; quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản và bảo vệ môi trường được tăng cường; chuyển đổi số và cải cách hành chính đạt hiệu quả tích cực. Lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm; các chính sách an sinh xã hội triển khai đầy đủ, kịp thời; công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách và hộ nghèo được thực hiện tốt hơn. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tiếp tục được đẩy mạnh. Kịp thời tổ chức quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch của Trung ương và của tỉnh gắn với sơ kết, tổng kết tình hình thực hiện. Chỉ đạo tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp nhiệm 2025-2030. Công tác vận động quần chúng và hoạt động của Mặt trận, đoàn thể tiếp tục chuyển biến tích cực. Quốc phòng, an ninh được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Chỉ ra những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân và dự báo bối cảnh tình hình trong quý II, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận, thống nhất đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; tuyên truyền hội nghị công bố quy hoạch của tỉnh gắn với xúc tiến đầu tư; đẩy nhanh các dự án trọng điểm, thứ cấp phục vụ phát triển KT-XH; rà soát, triển khai giải pháp tháo gỡ khó khăn, tăng thu ngân sách, tạo chuyển biến mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực; nâng cao đời sống an sinh xã hội và thu nhập của người dân. Bảo đảm quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội; phòng chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; chỉ đạo hiệu quả Đại hội Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội, đồng thời tiếp tục chỉ đạo, chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng thảo luận, đánh giá tổng kết thực hiện Nghị quyết số 115/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận phát triển KT-XH, ổn định sản xuất, đời sống nhân dân giai đoạn 2018-2023.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh những nhận định, đánh giá về kết quả đạt được của tỉnh trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ quý I cơ bản khách quan và sát đúng với tình hình thực tiễn địa phương. Với tinh thần nỗ lực, quyết tâm, quyết liệt hơn nữa trong quý II, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp, khắc phục có hiệu quả các khó khăn, hạn chế, tạo động lực thực hiện hoàn thành các mục tiêu đề ra. Đồng chí chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai có hiệu quả nghị quyết, chỉ thị của các cấp bảo đảm sâu kỹ, sát thực tiễn, chất lượng, hiệu quả, nhất là quán triệt, tuyên truyền một số nghị quyết liên quan trực tiếp đến sự phát triển của một số ngành, địa phương trong tỉnh như lễ công bố quy hoạch gắn với xúc tiến đầu tư của tỉnh; sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025… Tập trung triển khai quyết liệt, có hiệu quả các chủ trương của Trung ương, của tỉnh về phát triển KT-XH. Chủ động theo dõi sát diễn biến tình hình để xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế với các giải pháp điều hành phù hợp, linh hoạt nhằm kịp thời thích ứng với những khó khăn. Tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc, miền núi. Tiếp tục thực hiện tốt công tác đảm bảo quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm, kiềm chế hiệu quả tai nạn giao thông. Tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực và giữ vững kỷ luật, kỷ cương. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; tăng cường công tác giáo dục, nắm tình hình tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên và nhân dân về những vấn đề nhạy cảm để kịp thời định hướng tư tưởng. Tập trung chỉ đạo tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030; hoàn thành Đề cương chi tiết báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV nhiệm kỳ 2025-2030. Chú trọng việc xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc; phát huy tốt vai trò của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội trong giám sát, phản biện; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo thành khối đoàn kết, với quyết tâm cao, hành động để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Chỉ đạo hiệu quả Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029; Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp và Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2024-2029. Đồng chí cũng yêu cầu các Ban cán sự đảng, đảng đoàn, các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các huyện, thành ủy và thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cụ thể hóa và triển khai thực hiện đạt kết quả, tạo sự chuyển biến rõ nét, thiết thực, mạnh mẽ hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của quý II và cả năm 2024.