Huyện ủy Thuận Bắc triển khai nhiệm vụ quý II năm 2024

Ngày 4/4, Huyện ủy Thuận Bắc tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I và triển khai nhiệm vụ quý II/2024.

Trong quý I, Ban Thường vụ Huyện ủy Thuận Bắc đã phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Đến nay có 7/14 chỉ tiêu hoàn thành; giá trị sản xuất các ngành ước đạt 3.204 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước; thu ngân sách ước đạt 6,8 tỷ đồng, tổng mức đầu tư toàn xã hội ước đạt 860 tỷ đồng. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời, công tác chăm lo cho các hộ nghèo, các đối tượng chính sách được thực hiện tốt hơn; giải quyết việc làm, đào tạo nghề cho lao động nông thôn được đẩy mạnh. Kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường; an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững ổn định; công tác xây dựng Đảng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, chất lượng cán bộ, đảng viên được nâng lên.

Lãnh đạo Huyện ủy Thuận Bắc dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ quý II/2024. Ảnh: H.Lâm

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II, Huyện ủy Thuận Bắc đề ra mục tiêu tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Theo đó, tập trung huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, tạo động lực mới để phát triển nhanh, bền vững gắn với chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp; thu hoạch dứt điểm cây trồng vụ đông - xuân và linh hoạt tổ chức sản xuất vụ hè - thu phù hợp với tình hình thời tiết. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án. Triển khai đầy đủ chính sách an sinh xã hội, quan tâm giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động; tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, kiềm chế tai nạn giao thông. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự quyết tâm và đồng thuận về nhận thức trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.