Hội nghị trực tuyến về đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển năm 2024

Ngày 2/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến của Thủ tướng với các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển năm 2024. Tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang tỉnh.

Năm 2023, công tác ngoại giao kinh tế đã được Bộ Ngoại giao cùng các bộ, ngành, địa phương triển khai toàn diện, thực hiện có hiệu quả. Trong gần 60 hoạt động ngoại giao cấp cao từ đầu năm 2023 đến nay, nội dung kinh tế trở thành trọng tâm, mang lại kết quả cụ thể, thực chất. Quan hệ đối ngoại tiếp tục được mở rộng, khuôn khổ quan hệ với 30 đối tác chiến lược, đối tác toàn diện được nâng tầm, nâng cấp. Các hoạt động ngoại giao kinh tế đã góp phần đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của nước ta cả năm 2023 đạt 683 tỷ USD, trong đó xuất siêu khoảng 28 tỷ USD, nhiều nhất từ trước tới nay; thu hút FDI đạt gần 36,6 tỷ USD, tăng 32,1% trong bối cảnh thương mại, đầu tư toàn cầu bị thu hẹp; vốn FDI thực hiện đạt gần 23,2 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta

Năm 2024, Bộ Ngoại giao kiến nghị quyết liệt triển khai các cam kết, thỏa thuận đã đạt được chuyển hóa thành các dự án, có kết quả cụ thể; tăng tốc thúc đẩy làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, khai thác hiệu quả các động lực tăng trưởng mới; đẩy mạnh hội nhập, liên kết kinh tế quốc tế, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc, cân bằng và hài hòa trong ứng xử quốc tế; đổi mới mạnh mẽ trong phối hợp triển khai ngoại giao kinh tế, tăng cường đầu tư nguồn lực triển khai ngoại giao kinh tế. Tại hội nghị, các đại sứ, trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã báo cáo, thông tin, kiến nghị các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả công tác ngoại giao kinh tế trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các Bộ, ngành, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp cần tập trung khắc phục đứt gãy chuỗi sản xuất, cung ứng, nâng cao chất lượng, thương hiệu sản phẩm; tiếp tục củng cố thị trường hiện có, mở rộng thị trường mới; phối hợp tốt trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ và chủ động thích ứng với tình hình thế giới đang thay đổi nhanh chóng. Các bộ, ban ngành, địa phương, doanh nghiệp và người dân cần khẳng định thương hiệu, gia tăng chất lượng, lắng nghe và thấu hiểu, chia sẻ với đối tác của mình để cùng làm, cùng hưởng, cùng thắng, cùng phát triển; chủ động trong phát triển thương hiệu, xuất khẩu bền vững, nắm chắc tình hình, nhất là các chính sách, phát huy hiệu quả các nguồn lực của đất nước trong quá trình xuất, nhập khẩu.