Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X tổ chức Hội nghị lần thứ 12

Ngày 1/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X tổ chức Hội nghị lần thứ 12 cho ý kiến về một số nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029. Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã phát huy dân chủ, tập trung thảo luận và đi đến thống nhất cao thông qua Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XI; Dự thảo Báo cáo kiểm điểm Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2019 - 2024; Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX; Phương án phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029... Qua hiệp thương, hội nghị lần thứ 12 thống nhất số lượng đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XI là 295 đại biểu.

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đánh giá cao ý kiến đóng góp tâm huyết của các đại biểu tại hội nghị. Đồng thời đề nghị bộ phận biên tập tiếp thu, chỉnh sửa để sớm hoàn chỉnh dự thảo các báo cáo; MTTQ các cấp và tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân, gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả các công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa chào mừng đại hội, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, để đại hội thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân, góp phần nâng cao vị thế Mặt trận và củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.