Đoàn giám sát 2034 Tỉnh ủy làm việc với Huyện ủy Ninh Sơn

Ngày 2/4, Đoàn giám sát theo Quyết định số 2034-QĐ/TU ngày 29/1/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Huyện ủy Ninh Sơn về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-TU ngày 30/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV về Chương trình thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tham dự có các đồng chí UVTV Tỉnh ủy: Trần Minh Nam, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Chamaléa Thị Thủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU, Huyện ủy Ninh Sơn tập trung chỉ đạo, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đạt nhiều kết quá tích cực. Công tác tuyên truyền được quan tâm, chú trọng, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân về bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với BĐKH ngày càng được nâng lên. Chủ động kiểm soát ô nhiễm môi trường, tăng cường quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên nước; nhiều mô hình sản xuất thích ứng với BĐKH được nhân rộng. Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được triển khai hiệu quả. Công tác đầu tư, cải tạo, nâng cấp hệ thống các công trình thủy lợi đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất và sinh hoạt; nhiều mô hình chuyển đổi cây trồng cạn, tưới nước tiết kiệm được triển khai nhân rộng. Các phương án, điều kiện phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai được chủ động xây dựng... Đến nay, tỷ lệ che phủ rừng đạt 50,53%, tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt nông thôn đạt 87% và đô thị 100%, diện tích tưới chủ động nước đạt 81%; 100% các trường học, cơ sở đào tạo được phổ biến kiến thức về BĐKH, phòng tránh thiên tai...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị trong thời gian tới, Huyện ủy Ninh Sơn tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền về BĐKH để người dân nâng cao ý thức về công tác ứng phó với BĐKH. Tập trung rà soát các chỉ tiêu cụ thể để triển khai có hiệu quả, nhất là các chỉ tiêu về bảo vệ rừng, tỷ lệ che phủ rừng, chống sạt lở tại những khu vực thường xuyên bị ảnh hưởng để có giải pháp ứng phó kịp thời; quan tâm chỉ đạo nâng cao hiệu quả các lĩnh vực môi trường, đô thị, khai thác tài nguyên khoáng sản. Chủ động, linh hoạt xây dựng các mô hình sản xuất có khả năng thích ứng với BĐKH; rà soát các chương trình, dự án liên quan đến BĐKH để đưa vào đầu tư công trong giai đoạn sắp tới...