Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024)

Tuổi trẻ Ninh Thuận: Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng, ra sức cống hiến vì sự phát triển quê hương

Trên chặng đường 93 năm xây dựng và trưởng thành dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, những cống hiến to lớn của thanh niên (TN) Việt Nam nói chung và Ninh Thuận nói riêng đã vun đắp nên truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh. Đó là lý tưởng, khát vọng, nhiệt huyết, xung kích, sáng tạo, khẳng định vai trò nòng cốt chính trị trong phong trào TN, xứng đáng là “đội dự bị tin cậy”, cánh tay đắc lực của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Mùa xuân năm 1931, tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ II diễn ra từ ngày 20 đến 26/3, Trung ương Đảng đã dành một phần quan trọng trong chương trình làm việc để bàn về công tác TN. Xuất phát từ ý nghĩa đặc biệt trên, được sự đồng ý của Bộ Chính trị và Bác Hồ, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đoàn TN Lao động Việt Nam (họp từ ngày 23 đến 25/3/1961) đã quyết định lấy ngày 26/3/1931 là ngày thành lập Đoàn. Từ đó, hằng năm ngày 26/3 trở thành ngày kỷ niệm, tôn vinh truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Từ năm 2004, tháng 3 cũng trở thành tháng của TN, tháng của tuổi trẻ, khi được Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ đồng ý chọn tháng 3 hằng năm là Tháng TN.

Kể từ khi Đoàn được thành lập, lực lượng TN Việt Nam đã thực sự trở thành lực lượng xung kích trong sự nghiệp cách mạng. Lớp thế hệ TN sau nối tiếp thế hệ TN đi theo chiều dài lịch sử của dân tộc và được Đảng, nhân dân ghi nhận, đánh giá cao thông qua các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn viên, thanh niên sử dụng Bản đồ số địa điểm tình nguyện của tuổi trẻ Ninh Thuận. Ảnh: Anh Thi

Trong khí thế sục sôi của dân tộc, cùng với tuổi trẻ cả nước, tinh thần cách mạng, tình yêu quê hương đất nước của tuổi trẻ tỉnh nhà đã được tập hợp, phát huy thành sức mạnh tổng hợp to lớn. Trong đấu tranh giành độc lập, tuổi trẻ tỉnh nhà xung kích đối mặt trực diện với kẻ thù. Từ phong trào tòng quân, TN còn hăng hái tham gia dân quân du kích, tự vệ, chế tạo nhiều loại vũ khí: Tên, ná, bẫy đá, chông,... phong trào bắn máy bay rầm rộ từ miền núi đến đồng bằng, từ nông thôn đến thị xã đã kiên cường tấn công địch trên cả 3 mặt trận chính trị - binh vận - vũ trang đến phong trào khắc phục hậu quả chiến tranh sau ngày quê hương giải phóng. Trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tuổi trẻ tỉnh nhà không ngừng sáng tạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào hành động cách mạng do đại hội Đoàn toàn tỉnh phát động, tiêu biểu như: Phong trào TN lập nghiệp, Tuổi trẻ giữ nước; phong trào “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với TN lập thân, lập nghiệp”... Các hoạt động được tổ chức thường xuyên và đi vào chiều sâu, nhiều “việc mới”, “việc khó” trong phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng, an ninh ở các địa phương, đơn vị đã được đoàn TN chủ động đăng ký, đảm nhận và thực hiện có hiệu quả.

Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang 93 năm qua của tổ chức đoàn TN, trong nhiệm kỳ 2022-2027, tuổi trẻ Ninh Thuận tiếp tục ra sức rèn luyện, phấn đấu, tích cực tham gia phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng, an ninh tại địa phương, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng quê hương, đất nước. Các hoạt động của Đoàn đều chú trọng giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi; đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo, xung kích của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham gia chuyển đổi số, phát triển KT-XH, tình nguyện vì cộng đồng. Công tác xây dựng tổ chức đoàn, hội, đội có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác giáo dục chính trị tư¬ tưởng được tập trung chỉ đạo, nhiều mô hình ứng dụng nền tảng số đổi mới về phương thức tuyên truyền được triển khai đã góp phần nâng cao nhận thức và hành động về mọi mặt cho ĐVTN, cảnh giác trước âm m¬ưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Tích cực tổ chức, triển khai, vận động ĐVTN tham gia các cuộc thi tìm hiểu có tính giáo dục cao của Đoàn. Công tác giáo dục truyền thống được triển khai tốt, hiệu quả, có tính lan tỏa, tác động sâu rộng trong xã hội. Nhiều phong trào được triển khai đồng bộ, sâu rộng, hiệu quả, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia phải kể đến như: TN tình nguyện; Tuổi trẻ sáng tạo; Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc; Đồng hành với TN trong học tập; Đồng hành với TN trong khởi nghiệp, lập nghiệp; Đồng hành với TN rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần; Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số, Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh... Qua đó đã đóng góp quan trọng vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các chương trình phát triển KT-XH và giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội của tỉnh nhà; tạo môi trường thực tiễn sinh động để ĐVTN phát triển toàn diện góp phần tham gia công cuộc chuyển đổi số, phát triển KT-XH địa phương. Thông qua các phong trào, vị trí, vai trò, uy tín của tổ chức đoàn và hình ảnh ĐVTN tiếp tục được khẳng định và ghi nhận. Các chương trình đồng hành với TN được các cấp triển khai với những nội dung thiết thực đã góp phần phát triển TN và khẳng định vai trò của Đoàn trong chăm lo, hỗ trợ, bảo vệ quyền, lợi ích và nhu cầu chính đáng của TN; công tác phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng đạt kết quả khá toàn diện. Với những kết quả đạt được, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Thuận được Ban Chấp hành Trung ương Đoàn công nhận là đơn vị xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiều năm qua và năm 2023 tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Đoàn viên, thanh niên phát túi sinh học tự hủy và tờ rơi tuyên truyền phân loại rác thải nhựa tại nguồn
cho người dân tại chợ Phan Rang (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm). Ảnh: Anh Thi

Năm 2024, là năm “tăng tốc” thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025, là năm được Trung ương Đoàn định hướng chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi với chủ đề: “Năm TN tình nguyện”, năm diễn ra Đại hội Hội Liên hiệp TN Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội Hội Liên hiệp TN Việt Nam tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp TN Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024-2029. Chính vì vậy, ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã xác định 12 chỉ tiêu và 8 nhiệm vụ trọng tâm; kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, hội viên tiếp nối truyền thống và tinh thần nhiệt huyết TN, xung kích, sáng tạo, tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh chuyển đổi số, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp nhiệm kỳ 2022- 2027, xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Thuận ngày càng vững mạnh, góp phần cùng tỉnh nhà phấn đấu đến năm 2025 trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực và cả nước, đến năm 2045 trở thành tỉnh phát triển toàn diện, có thu nhập cao.

Có thể nói, 93 năm hình thành và phát triển là cột mốc quan trọng trong hành trình định hướng, dẫn dắt và làm bạn cùng với tuổi trẻ của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Tiếp nối truyền thống vẻ vang của lớp lớp thế hệ TN Việt Nam, tuổi trẻ Ninh Thuận tự hào vững bước dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng và Bác Hồ kính yêu; với tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn, với ngọn lửa nhiệt huyết của sức trẻ và trí tuệ, ra sức lao động, học tập, rèn luyện, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.