Ninh Phước: Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Năm 2024 được xác định là năm “tăng tốc”, có ý nghĩa quyết định đến kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng với các địa phương trong tỉnh, Đảng bộ huyện Ninh Phước đã và đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai quyết liệt, toàn diện các nội dung, công việc trọng tâm với kỳ vọng hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của nhiệm kỳ đề ra.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn, Bí thư Huyện ủy Ninh Phước, cho biết: Nhìn lại năm 2023, một năm với nhiều khó khăn thách thức đan xen, nhưng, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy đã đoàn kết, nỗ lực, chủ động, linh hoạt, sáng tạo, bám sát các chủ trương, nghị quyết của trung ương, Tỉnh ủy và đề ra chương trình, nhiệm vụ công tác trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng Đảng. Kết quả có 12/13 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Một góc xã Phước Hậu. Ảnh: V.Miên

Nổi bật, tổng giá trị sản xuất các ngành đạt 11.105,44 tỷ đồng, tăng trưởng 12,81%, cao hơn chỉ tiêu nghị quyết 0,21%. Ngành công nghiệp và xây dựng tăng trưởng mạnh, trong đó lĩnh vực năng lượng tái tạo có 13 dự án đã đưa vào vận hành thương mại với tổng công suất 489,221MW góp phần đưa giá trị sản xuất đạt hơn 5.176 tỷ đồng, vượt 1,75% kế hoạch năm, tăng 14,73% so với năm 2022. Sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng trưởng khá. Người dân chú trọng ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi; mạnh dạn đầu tư mở rộng quy mô sản xuất chuyên canh theo mô hình “cánh đồng lớn” trên nhiều loại cây trồng chủ lực như: Lúa, nho, táo, bắp, măng tây xanh... mang lại hiệu quả kinh tế cao. Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm có lợi thế của địa phương ngày càng được đẩy mạnh. Diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc; các địa phương chú trọng xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn mới kiểu mẫu; đời sống người dân không ngừng cải thiện, nâng cao. Thu ngân sách đạt 105,8 tỷ đồng, vượt 17% chỉ tiêu tỉnh giao; thu nhập bình quân đầu người 72,82 triệu đồng/năm cao hơn 1,39 triệu đồng so với chỉ tiêu nghị quyết.

Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, các chính sách an sinh được triển khai đầy đủ, kịp thời; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh; công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động triển khai có hiệu quả; công tác y tế, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng. Quốc phòng, an ninh được tăng cường; trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều tiến bộ; phương thức lãnh đạo, chỉ đạo điều hành có nhiều đổi mới. Trong năm 2023, toàn Đảng bộ huyện kết nạp được 103 đảng viên mới, đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ 90,47%; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ 93,04%.

Trong năm 2024, Đảng bộ huyện Ninh Phước tiếp tục bám sát phương hướng, mục tiêu đã đề ra, tập trung xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện tốt chủ trương tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của huyện, lấy nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo là động lực để phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển, bảo vệ tài nguyên, môi trường, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu; kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Lãnh đạo đảm bảo quốc phòng, an ninh; nâng cao chất lượng nông thôn mới và thực hiện có kết quả lộ trình xây dựng thị trấn Phước Dân đạt chuẩn đô thị loại IV.