UBND tỉnh: Họp nghe báo cáo định hướng phát triển cụm công nghiệp

Ngày 1/3, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo định hướng phát triển cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh. Tham dự có đồng chí Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.

Theo Sở Công Thương, đến nay trên địa bàn tỉnh có 6 CCN được thành lập, với quy mô 289,76ha, bao gồm: CCN Tháp Chàm, Quảng Sơn, Phước Tiến, Hiếu Thiện, Phước Minh 1, Phước Minh 2; trong đó, CCN Tháp Chàm đã hoàn thành đầu tư hạ tầng kỹ thuật và đi vào hoạt động. Còn lại 5 CCN đang thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan đến đất đai, xây dựng, phòng cháy, chữa cháy, tác động môi trường. Đồng thời, dự kiến thu hút kêu gọi đầu tư 13 CCN mới, có tổng diện tích 480,28ha, với các ngành nghề như: Cơ khí, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến gỗ, may mặc, giày da xuất khẩu, chế biến sản phẩm nông sản...

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Sau khi nghe các ý kiến góp ý, trao đổi của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các ngành, địa phương; phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đối với 6 CCN đã thành lập, Sở Công Thương phối hợp với các sở, ngành, địa phương tiếp tục rà soát những khó khăn, vướng mắc còn tồn đọng và có hướng giải quyết kịp thời, nhất là đẩy nhanh quá trình bồi thường, giải phóng mặt bằng. Tăng cường thanh tra, rà soát các CCN chậm tiến độ và kiên quyết thu hồi chủ trương đầu tư đối với doanh nghiệp không thể hiện sự quyết tâm, có năng lực kém; đồng thời, xây dựng phương án phân cấp quản lý nhà nước cho từng CCN. Về 13 CCN dự kiến thu hút kêu gọi đầu tư, đồng chí đề nghị các sở, ngành, địa phương tập trung rà lại chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất CCN phải phù hợp với các quy hoạch khác; quan tâm thực hiện xúc tiến đầu tư, tham mưu xây dựng các chính sách thu hút nhà đầu tư, doanh nghiệp tham gia đầu tư vào CCN. Cùng với đó, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư về giấy phép, giao nhận mặt bằng cũng như các thủ tục pháp lý khác theo đúng quy định của pháp luật. Sau cuộc họp, tỉnh sẽ ban hành kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, địa phương để phối hợp triển khai thực hiện, nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu tư CCN trong thời gian tới.