Tin tổng hợp

* Theo Cục Thống kê tỉnh, hoạt động tiền tệ, ngân hàng trên địa bàn trong tháng 2/2024 tiếp tục ổn định và an toàn. Vốn tín dụng được tập trung đầu tư phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên. Tín dụng chính sách được quan tâm thực hiện tốt, đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Theo báo cáo của Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Ninh Thuận, đến cuối tháng 2/2024, nguồn vốn huy động trên địa bàn ước đạt 22.700 tỷ đồng, tăng 2,5% (tăng 560 tỷ đồng) so với tháng trước; tăng 0,7% (tăng 153 tỷ đồng) so với cuối năm 2023. Tổng dư nợ tín dụng ước đạt 42.500 tỷ đồng, tăng 1,2% (tăng 501 tỷ đồng) so với tháng trước; tăng 0,1% (tăng 49 tỷ đồng) so với cuối năm 2023. Dư nợ xấu trên địa bàn là 291 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,68% so với tổng dư nợ, thấp hơn 0,01% (tăng 4 tỷ đồng) so với tỷ lệ nợ xấu tháng trước; và cao hơn 0,04% so với tỷ lệ nợ xấu cuối năm 2023 (tăng 6 tỷ đồng).

Nhân viên Ngân hàng VietinBank kiểm đếm tiền để giải ngân cho khách hàng. Ảnh: Văn Nỷ

* Thu ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn trong 2 tháng đầu năm tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm trước, với cả hai nguồn thu nội địa và thu xuất nhập khẩu đều tăng. Tổng thu 2 tháng đầu năm ước tính 710,5 tỷ đồng, đạt 17,8% dự toán năm HĐND tỉnh giao và tăng 32,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: thu nội địa (không kể thu dầu thô) 708,5 tỷ đồng, đạt 18,0% và tăng 32,5%; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 2 tỷ đồng, đạt 3,8% và tăng 198,5%. Trong thu nội địa, có 13/18 khoản thu tăng so với cùng kỳ năm trước: Thu CQ khai thác khoáng sản tăng 642,5%; khu vực DNNN địa phương tăng 60,3%; thu khác ngân sách tăng 56,4%; thu tiền sử dụng đất tăng 54,7%; thuế BVMT tăng 46,4%; khu vực CTN và dịch vụ NQD tăng 45,6%; khu vực DNNN trung ương tăng 27,7%; xổ số kiến thiết tăng 24,8%; khu vực DN có vốn ĐTNN tăng 21,5%; thu tiền cho thuê đất tăng 17%; phí - lệ phí tăng 16,6%; thuế SDĐ phi nông nghiệp tăng 16,3%; thuế thu nhập cá nhân tăng 7,2%. 2/18 khoản thu giảm: lệ phí trước bạ giảm 15,3% và thu từ quỹ đất công ích và HLCS khác giảm 32,5%. 1/18 khoản thu không tăng không giảm: thu hồi vốn, lợi nhuận sau thuế. 2/18 khoản thu chưa phát sinh: tiền bán nhà thuộc SHNN và thu tiền sử dụng khu vực biển.

Chi ngân sách Nhà nước (không tính chi từ nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ) ước tính đạt 1.539,5 tỷ đồng, đạt 19,1% dự toán năm.