Tin tổng hợp

* Trong tháng 2/2024, sản lượng thủy sản cả tỉnh ước đạt 9.276,7 tấn, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm cá đạt 8.457,4 tấn, tăng 4,5%; tôm đạt 120,4 tấn, giảm 0,4%; thủy sản khác đạt 698,9 tấn, tăng 3,7%. Trong đó, sản lượng thủy sản khai thác trong tháng ước đạt 8.693,7 tấn, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cá đạt 8.391,4 tấn, tăng 4,5%. Trong tháng, xuất hiện cá nổi (cá cơm, cá nục) tại các khu vực hoạt động khai thác chủ yếu trên các vùng biển từ Khánh Hòa đến đảo Côn Sơn - Vũng Tàu - Kiên Giang. Các nghề truyền thống lưới vây, pha xúc hoạt động sôi nổi. Tình hình sản xuất và kinh doanh giống thủy sản của tỉnh trong tháng nhìn chung ổn định; hiện đang là vụ sản xuất tôm giống chính trong năm, các cơ sở đã hoàn thiện vệ sinh, nhập tôm bố mẹ và đi vào sản xuất. Sản lượng giống thủy sản sản xuất trong tháng ước đạt 3.530 triệu con, tăng 1,7% so cùng kỳ; trong đó, tôm giống ước đạt 3.450 triệu con, tăng 1,6% so cùng kỳ. Lũy kế 2 tháng, sản lượng sản xuất giống ước đạt 7.540 triệu con, giảm 1,4%; trong đó, tôm giống là 7.400 triệu con, giảm 1,7% so cùng kỳ.

Nhân viên Công ty TNHH Giống Thủy Sản Hồ Trung ở xã Nhơn Hải (Ninh Hải) đóng thùng tôm giống cung cấp cho khách hàng. Ảnh: Văn Nỷ

* Tính đến ngày 15/2/2024, vụ Đông xuân 2023-2024 đã kết thúc gieo trồng với diện tích sơ bộ đạt 31.128 ha, đạt 101,1% kế hoạch, tăng 0,6% so vụ đông xuân 2022-2023; trong đó, diện tích gieo cấy lúa đông xuân đạt 17.343,7 ha, tăng 0,5% so với cùng kỳ năm trước. Cùng với việc gieo cấy lúa đông xuân, cả tỉnh gieo trồng được 3.147,8 ha ngô, tăng 4,5% so cùng kỳ năm trước; khoai lang 86,3 ha, tăng 2,1%; lạc 309,6 ha, tăng 23%; rau, đậu các loại 3.596,3 ha, giảm 3,5%. Hiện tại, cây trồng sinh trưởng tốt. Trong vụ, các địa phương đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng những nơi sản xuất kém hiệu quả (chuyển đổi từ đất lúa sang cây trồng cạn, sử dụng ít nước như rau, ngô, các loại đậu, cỏ chăn nuôi, cây ăn quả...) nhằm tăng hiệu quả sản xuất trên cùng đơn vị diện tích. Kết thúc gieo trồng vụ đông xuân, toàn tỉnh đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng đạt diện tích 902,3 ha, đạt 133,8% so kế hoạch; trong đó, chuyển đổi trên đất lúa 469,8 ha. Ngoài ra, vụ Đông Xuân 2023-2024, toàn tỉnh thực hiện 36 cánh đồng lớn với diện tích 5.020,92 ha, đạt 100,1% kế hoạch.