Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tỉnh làm việc với Huyện ủy Ninh Phước về chuẩn bị Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện, nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 28/2, đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với Huyện ủy Ninh Phước về công tác phối hợp lãnh, chỉ đạo Đại hội (ĐH) đại biểu MTTQ Việt Nam huyện, nhiệm kỳ 2024-2029.

Theo kế hoạch, ĐH MTTQ Việt Nam huyện Ninh Phước dự kiến diễn ra vào tháng 6/2024. Triển khai công tác chuẩn bị, đến nay, Huyện ủy đã ban hành các chỉ thị, văn bản về lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn công tác tổ chức ĐH. Về cơ bản 9/9 xã, thị trấn đã hoàn thành các bước chuẩn bị công tác nhân sự; lấy ý kiến góp ý lần 1, lần 2 dự thảo báo cáo chính trị; triển khai công trình, phần việc chào mừng ĐH; chọn xã An Hải tổ chức ĐH điểm của huyện, dự kiến diễn ra vào ngày 15/3/2024.

Tại buổi làm việc, các đại biểu cũng đã thảo luận, góp ý kiến xung quanh các vấn đề về công tác tuyên truyền; công tác nhân sự, số lượng tái cử nhiệm kỳ mới; kinh phí chuẩn bị ĐH và một số vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong công tác chuẩn bị kiện toàn nội dung báo cáo trình ĐH…

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận và đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, sự phối hợp, tạo điều kiện của UBND huyện và công tác tham mưu của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ninh Phước trong công tác chuẩn bị ĐH. Đồng thời đề nghị Huyện ủy Ninh Phước cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị ĐH, trong đó nhấn mạnh công tác nhân sự phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, phải đảm bảo đúng quy trình, thành phần, cơ cấu, số lượng; chọn người có kinh nghiệm, tâm huyết, trách nhiệm và có khát vọng cống hiến, góp sức vào sự phát triển của địa phương. Về xây dựng báo cáo chính trị phải phù hợp với điều kiện tình hình thực tế địa phương, lưu ý báo cáo cần làm rõ những yếu kém, tồn tại trong nhiệm kỳ qua để rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra giải pháp khắc phục, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới; đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực để ĐH thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân, góp phần nâng cao vị thế Mặt trận và củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.