Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Cục Thuế tỉnh

Ngày 28/2, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Cục Thuế tỉnh về triển khai nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2024. Tham dự có đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan.

Năm 2024, Cục Thuế tỉnh được giao dự toán thu NSNN (phần thu nội địa) trên địa bàn tỉnh là 3.947 tỷ đồng, trong đó thu tiền sử dụng đất là 800 tỷ đồng (thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh là 632,5 tỷ đồng). Để hoàn thành dự toán thu, ngay từ đầu năm, Cục Thuế tỉnh đã tập trung triển khai đồng bộ 8 nhóm giải pháp. Trong đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xây dựng và triển khai hiệu quả các giải pháp chống thất thu ngân sách trong lĩnh vực kinh doanh, đất đai; đẩy mạnh công tác quản lý nợ thuế, hóa đơn điện tử; tuyên truyền phổ biến, hỗ trợ kịp thời các chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế, đặc biệt là chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, tiền thuê đất cho doanh nghiệp, người dân, đảm bảo công bằng, minh bạch, thực chất đi vào cuộc sống…

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Cục Thuế tỉnh.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Cục Thuế tỉnh phối hợp với với các ngành, địa phương phấn đấu thu vượt 4.000 tỷ trong năm 2024, tạo động lực thu vượt 5.000 tỷ trong năm 2025, tiến tới thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025. Để đạt mục tiêu đề ra, đồng chí yêu cầu ngành Thuế tỉnh thường xuyên theo dõi sát diễn biến tình hình sản xuất kinh doanh của người nộp thuế; tập trung rà soát, xác định các nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu để kịp thời đề xuất tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo ngành, các cấp ở địa phương phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế trong công tác quản lý thu, chống thất thu ngân sách. Trọng tâm, giao các ban, ngành có liên quan thực hiện quyết liệt, khẩn trương tham mưu xác lập các thủ tục để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất và tập trung giải quyết, đẩy nhanh tiến độ, thời gian thực hiện các công việc liên quan đến công tác định giá đất cụ thể của các dự án có thu tiền tiền sử dụng đất để tạo nguồn tăng thu cho ngân sách tỉnh. Đồng thời, triển khai kịp thời các chính sách miễn, giảm, gia hạn tiền thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất của Quốc hội, Chính phủ; đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, khuyến khích, thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số PCI của Tỉnh. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các đơn vị liên quan trong việc đôn đốc thu nộp tiền thuế phát sinh vãng lai của các dự án đầu tư trên địa bàn, đặc biệt là xử lý thu hồi các khoản tiền nợ đọng liên quan tới đất đai, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, các khoản truy thu sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán. Về công tác hóa đơn điện tử (HĐĐT), ngành Thuế tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích của HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền đến người dân, các cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu quy định về phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ; cơ quan Thuế sớm tổ chức chuyên đề riêng để trao đổi, làm việc với các cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh và các doanh nghiệp cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử để chia sẻ kinh nghiệm đã triển khai thành công việc phát hành hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền theo từng lần bán hàng…