Tin tổng hợp

* Năm 2023, thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu, hoạt động khai thác hải sản được ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn triển khai đạt kết quả cao. Ngành tập trung triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch hành động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, thực hiện kiểm tra, kiểm soát 3.407 lượt tàu cá tại cảng cá đều tuân thủ quy định, không phát hiện tàu cá vi phạm.

Tàu thuyền của ngư dân ở Mỹ Tân (Ninh Hải) khai thác hải sản đúng quy định pháp luật. Ảnh: Văn Nỷ

Tổ chức lại khai thác vùng bờ và vùng lộng theo hạn ngạch khai thác đã được UBND tỉnh công bố; phát triển khai thác vùng khơi gắn với chính sách hỗ trợ theo Quyết định 48/2010/QĐ-TTg, hình thành đội tàu cá 806 tàu (751 tàu khai thác thủy sản, 55 tàu dịch vụ khai thác thủy sản) đủ điều kiện tham gia khai thác thủy sản, dịch vụ khai thác thủy sản trên các vùng biển xa. Kịp thời nắm bắt thông tin diễn biến ngư trường, hướng dẫn cho ngư dân khai thác hải sản với tổng sản lượng 131.588 tấn, tăng 3% so năm 2022, vượt 6,1% kế hoạch đề ra.

* Đối với lĩnh vực sản xuất, dịch vụ giống thủy sản, ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn hoàn thành quy hoạch phân khu 1/2000 vùng sản xuất tôm giống chất lượng cao An Hải và Sơn Hải. Đồng thời, thông qua công tác quảng bá thương hiệu, công tác giám sát dịch bệnh, quản lý chặt chẽ chất lượng giống thủy sản và dịch vụ hậu mãi, nên thị trường giống thủy sản (nhất là tôm giống) mở rộng khắp cả nước (thị trường truyền thống khu vực đồng bằng sông Cửu Long ra đến các tỉnh phía Bắc).

Nhân viên Công ty Cổ phần Bio Tonic ở Mỹ Tường (Ninh Hải) đóng tôm giống chất lượng cao cung cấp cho khách hàng. Ảnh: Văn Nỷ

Sản lượng giống thủy sản ước được 41.732,7 triệu con (trong đó tôm giống 41 tỷ con), tăng 4,7% so năm 2022, vượt 0,8% kế hoạch năm 2023. Ngành cũng đã tập trung triển khai kế hoạch sản xuất, lịch thời vụ nuôi trồng thủy sản năm 2023 gắn với công tác quan trắc môi trường, kịp thời đưa ra các cảnh báo, khuyến cáo về tình hình dịch bệnh cũng như ô nhiễm môi trường phục vụ hoạt động sản xuất nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh. Tổng sản lượng thủy sản nuôi năm 2023 được 11.281,6 tấn, tăng 4,4% so năm 2022, vượt 32,7% kế hoạch năm 2023.