Sở Công Thương triển khai nhiệm vụ năm 2024

Ngày 27/12, Sở Công Thương tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Bám sát chỉ đạo của UBND tỉnh, năm 2023 Sở Công Thương tập trung triển khai kịp thời các chương trình trọng tâm, đột phá đối với nhiệm vụ chủ yếu được giao. Một số sản phẩm công nghiệp (CN) duy trì tăng trưởng ở mức khá cao, nhiều dự án khởi công, đi vào hoạt động; hạ tầng Cụm CN được quan tâm đầu tư, các dự án năng lượng hoàn thành đã thống nhất thỏa thuận giá mua điện, tạo động lực tăng thêm cho ngành CN. Hoạt động xuất khẩu, thương mại nội địa có sự tăng trưởng ổn định, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, các cơ sở sản xuất kinh doanh được quan tâm, chú trọng; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được triển khai sâu rộng; công tác khuyến công, xúc tiến thương mại có nhiều chuyển biến. Qua đó, thúc đẩy giá trị sản xuất CN trong năm ước đạt 13.926 tỷ đồng, chỉ số sản xuất toàn ngành ước tăng 13,17% so với năm 2022; tổng mức bán lẻ hàng hóa và tiêu dùng đạt 38.014 tỷ đồng; kim ngạch xuất nhập khẩu 210 triệu USD, đạt 84% kế hoạch năm.

Các đại biểu tham dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024 của ngành Công Thương.

Triển khai nhiệm vụ năm 2024, ngành Công Thương đề ra các giải pháp trọng tâm, đột phá, linh hoạt trong công tác chỉ đạo, điều hành nhằm góp phần tăng trưởng kinh tế của tỉnh năm 2024. Theo đó, tiếp tục triển khai Đề án phát triển Ninh Thuận thành Trung tâm năng lượng, năng lượng tái tạo của cả nước; phối hợp kêu gọi đầu tư, tổ chức lựa chọn nhà đầu tư và khởi công các dự án điện gió, điện mặt trời có trong Quy hoạch điện VIII. Tập trung hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp các thủ tục cần thiết đối với Dự án LNG Cà Ná, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng cho một số sản phẩm CN chiếm tỷ trọng lớn; đẩy nhanh hoàn thiện kết cấu hạ tầng cụm CN, làm cơ sở thu hút nhà đầu tư thứ cấp. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại, nhất là các sản phẩm đặc thù, sản phẩm OCOP của tỉnh; chủ động thực hiện các biện pháp bình ổn thị trường, đảm bảo hàng hóa lưu thông đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân; mở rộng thị trường xuất khẩu hàng hóa… Phấn đấu đưa giá trị sản xuất CN tăng từ 18-19%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng khoảng 15% so với năm 2023; giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 150 triệu USD.